Hovedopptak barnehage 2018

 

Ønsker du barnehageplass fra høsten 2018 må du søke nå!


05.02.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Siste fra kommunen

Søknadsfrist: 01.03.18

Nytt barnehageår starter 1. august.

Meldal kommune har følgende barnehagetilbud for barn i alderen 1-6 år:

  • 5 d/u

  • 4 d/u

  1. Du må fylle ut søknadsskjema for hvert enkelt barn det søkes for

  2. Barnet kan starte i barnehagen den måneden det fyller ett år

  3. Send ny søknad dersom dere står på venteliste eller ønsker å endre tilbudet dere har, eller bytte barnehage

  4. Barn som fyller ett år innen 30.01., har rett til plass. Retten til plass gjelder for de søknadene som blir levert innen fristen for hovedopptaket

Søknadsskjema sendes elektronisk til kommunen.

Foreldre med lav inntekt kan søke om reduksjon på foreldrebetaling, og kan også søke om gratis kjernetid, 20 timer i uken. Gratis kjernetid gis til 3-5-åringene. Informasjon om disse ordningene finner du her, samt eget søknadsskjema.

Har du ikke tilgang til data, kan du henvende deg til Servicekontoret i Meldal, eller kontakte den enkelte barnehage og få hjelp der.

Vedlegg til søknaden må sendes pr. brev til;

Meldal kommune

Hjelpetjenesten

Kvamsveien 2

7336  Meldal

l

Har du spørsmål angående hovedopptak, kan du kontakte Meldal kommune

 

Annonser


Medlemmer