Kategori: Siste fra kommunen


Nye retningslinjer for motorferdsel i utmark

07.09.2018
Kategori: Siste fra kommunen, Friluftsliv

Meldal kommune minner om at alle som ønsker å kjøre i utmark fra 2019, må søke om nytt løyve. 

Les mer…

Se bilder fra jubileumsfesten

01.09.2018
Kategori: Siste fra kommunen, Kultur

Magien kom tilbake til Storås-skogen da Meldal kommune inviterte til folkefest for å markere kommunens 180 år.

Les mer…Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019

29.08.2018
Kategori: Siste fra kommunen

1. oktober er satt som frist for å søke om tilskudd av spillemidler til blant annet nærmiljøanlegg

Les mer…

Meldal kommunes kulturpris

29.08.2018
Kategori: Siste fra kommunen

Vet du om noen som har gjort en fremragende, eller oppofrende innsats innenfor kultur i Meldal?

Les mer…


Militærøvelsen Trident Juncture i vårt distrikt

21.08.2018
Kategori: Siste fra kommunen

Tidvis vil vi kunne oppleve redusert fremkommelighet på veiene.

Les mer…

Høytidelig og historisk vielse i Meldal rådhus

03.08.2018
Kategori: Siste fra kommunen, Nyheter

Den 01. januar 2018 overtok kommunene den borgerlige vigselsretten fra domstolene i hele Norge. Alle landets ordførere og varaordførere har automatisk fått vigselsrett som følge av lovendringen.

Les mer…


Svømmekløe

17.07.2018
Kategori: Siste fra kommunen

Under bading ved Frilsjøen er det mulig å få "svømmekløe"

 

Les mer…

Kommuneplanens arealdel vedtatt juni 2018

25.06.2018
Kategori: Siste fra kommunen

20.6.2018 vedtok kommunestyret Kommuneplanens arealdel. Arealdelen er vår viktigste langsiktige plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes.

Les mer…


Annonser


Medlemmer