Kategori: Siste fra kommunen


Endelig mulig å søke sang i Meldal kulturskole

11.05.2018
Kategori: Siste fra kommunen, Kultur, Meldal kulturskole

Meldal kulturskole etablerer sang som disiplin fra høsten 2018 og har nå åpnet for å ta  imot søknader på tilbudet.

Les mer…

Går inn for samlokalisering

25.04.2018
Kategori: Siste fra kommunen, Meldal Helsetun

Styringsgruppe for framtidas helse- og omsorgstjenester behandlet onsdag, 25. april saken om “Valg av planløsning og et betinget utbyggingsvedtak om framtidas helse- og omsorgstjenester”

Les mer…Stenging av fylkesvei 700 Skjøtskift – Klinghåmmårn

24.04.2018
Kategori: Siste fra kommunen

Det vil bli skiltet for omkjøring.

Les mer…

Orkland presenterer den nye ledergruppen

09.04.2018
Kategori: Siste fra kommunen

- Etter en god prosess er den strategiske ledergruppen til rådmannen i Orkland på plass, skriver Orkland kommune på sin hjemmeside mandag formiddag.

Les mer…


Deler du brønn med naboen?

05.04.2018
Kategori: Siste fra kommunen

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Les mer…

Kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn

23.03.2018
Kategori: Siste fra kommunen

Hovedtrekkene i arealdelen fra 2011 skal videreføres, og alle de 40 innspillene som er kommet etter folkemøtene i høst, er vurdert.

Les mer…


Kulturmidler

22.03.2018
Kategori: Siste fra kommunen, Lag og foreninger

Søknadsfristen for de som tenker å søke om tilskudd til lag og foreninger i Meldal, er 1. april.

Les mer…

Båndtvang

22.03.2018
Kategori: Siste fra kommunen, kunngjøring

Meldal kommune innfører ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt.

Les mer…


Annonser


Medlemmer