Kategori: Siste fra kommunen


Mange av Meldals pensjonister er oppdatert på kommunesammenslåing og Orkla sparebank.

06.10.2017
Kategori: Nyheter, bank, Siste fra kommunen

Leder Per Sørløkk var godt fornøyd med at han hadde fått tak i prosjektleder/kommende rådmann i Orkland og banksjefen i Orkla sparebank til å orientere pensjonistene i Meldal.

Les mer…

Foreningsportalen - et sted hvor dere kan finne penger

03.10.2017
Kategori: kunngjøring, Siste fra kommunen

Den observante leser har kanskje fått med seg at kalenderen i venstre marg på meldal.no (Hva skjer?) har fått nytt utseende, har blitt oppgradert og mer brukervennlig.

Les mer…Bassenget åpner 2. oktober

29.09.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Bassenget i Idrettsbygget på Løkken åpner igjen 2. oktober 2017, og vi prøver igjen med lørdagsåpent skriver Meldal kommune i meldingen.

Les mer…

Treningstilbud med fysioterapeut

27.09.2017
Kategori: Helse, Siste fra kommunen

Torsdag, 28. september starter treningen med styrke og utholdenhet for voksne på Meldal treningssenter. 

Les mer…


Meldal kommune beklager

08.09.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Meldal kommune svarer på leserinnlegget «Et hjertesukk», som ligger lengre ned på forsiden.

Les mer…

Meldal Kommune inviterer til folkemøter om revisjon av kommuneplanens arealdel.

30.08.2017
Kategori: Siste fra kommunen, Politikk

 

Meldal kommune har vedtatt å rullere kommuneplanens arealdel. Nåværende plan ble vedtatt i 2011. Arealdelen gir de overordnede føringene for arealbruken i kommunen. Sentralt i et slikt planarbeid er å finne framtidige utbyggingsarealer til boligbygging, samfunnsfunksjoner, næringsutvikling og fritidsboliger samtidig som arealer til landbruk, naturvern, friluftsliv og reindrift blir sikret.

 

Les mer…


Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for deler av Meldal sentrum (Messa - Grøta)

24.07.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Den 28.06.2017 vedtok Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester oppstart av reguleringsarbeid for området nevnt i overskriften.

Les mer…

Ledig stilling ved Grefstad barnehage

29.04.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Grefstad barnehage utlyser 100% fast stilling som pedagogisk leder.

Les mer…


Husk å nominér din kulturpriskandidat

23.04.2017
Kategori: Siste fra kommunen, Kultur

Husk å kom med forslag til dine kandidater til Meldal kommunes kulturpris 2017 før fristen går ut 30. april.

Les mer…

Ledige stillinger i Meldal kommune

05.04.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Kommunen utlyser en rekke ledige stillinger.

Les mer…


Boligdag i Meldal

04.04.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Meldal kommune inviterer fredag 21. april til fagdag med Husbanken ved Meldal rådhus.

Les mer…

Forslag til områdereguleringsplan

19.03.2017
Kategori: Siste fra kommunen

For deler av Løkken sentrum.

Les mer…


Kulturpris 2017

17.03.2017
Kategori: Siste fra kommunen, Kultur

Vet du om noen som fortjener Meldal kommunes kulturpris? Da kan du nå, og frem til utgangen av april sende inn ditt forslag.

Les mer…

Inviterer til årsmøte

26.02.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Støtteforeninga for Meldal helsetun.

Les mer…


Hovedopptak 2017

20.02.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Ønsker du barnehageplass fra høsten 2017 må du søke nå.

Les mer…

Tilskudd til allment kulturarbeid

10.02.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Nå kan lag og foreninger søke om drifts- og aktivitetstilskudd.

Les mer…


Fire ledige stillinger i Meldal kommune

02.02.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Kommunen opplyser om potensielle sommerjobber og andre ledige stillinger.

Les mer…

Barseltrimmen er tilbake

24.01.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Det blir barseltrim også våren 2017, dersom nok folk melder seg på.

Les mer…


Nye leger ansatt

18.01.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Meldal legekontor har ansatt to nye leger.

Les mer…

I 2020 vil vi ha et nytt sykehjem i Meldal

18.01.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Dette er målet kommunestyret har satt seg, og foreløpig er prosjektet et halvt år foran skjema med planleggingen.

Les mer…


Tirsdag 2. januar åpnet svømmehallen igjen

05.01.2017
Kategori: Siste fra kommunen

Hallen vil holde åpent fire dager i uka frem til 7. april

Les mer…

Nytt vedtak fra regionrådet i Orkdalsregionen

10.12.2016
Kategori: Pressemelding, Siste fra kommunen

Fredag kveld fikk vi tilsendt en pressemelding fra ordfører i Meldal, Are Hilstad, med vedtak gjort av de ti medlemskommunene i regionsrådet for Orkdalsregionen som ønsker nordmørskommuner velkommen til Trøndelag.

Les mer…


Utvikling av lokal frivillighetspolitikk i Meldal

09.12.2016
Kategori: Siste fra kommunen

Hovedutvalg for helse, oppvekst og omsorg vedtok i et møte 15.04.2015 å nedsette en prosjektgruppe som skulle jobbe med å utvikle forslag til lokal frivillighetspolitikk i Meldal. Etter en del møtevirksomhet og jobbing er det nå kommet frem et ferdig utkast til organisasjonsmodell som er sendt sendt ut til høring.   

Les mer…

Ny landbruksstrategi for Orkdal og Meldal

01.12.2016
Kategori: Siste fra kommunen, Landbruk

Ny landbruksstrategi for Orkdal og Meldal har nå blitt vedtatt av kommunestyrene i begge kommuner.

Les mer…