Stort engasjement på folkemøte om gruveforurensning

Leder for Bjørnli Vel, Jannicke Sætre syntes at det var et lærerrikt møte

Viljen til å hindre videre gruveforurensning er stor i alle ledd. Og noen av innbyggerne har fortsatt håp om at det i fremtiden skal bli mulig å bade i de før så idylliske badeplassene på Bjørnli.


01.06.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Lag og foreninger, miljøvern

Det kom det fram på folkemøtet i regi av Bjørnli Vel og Norges Naturvernforbund i Idrettsbygget onsdag kveld. Jan Atle Lund fra Direktoratet for Mineralforvaltning har ikke tro på at dette noen gang blir en realitet - kostnadene er for høye. 

"Det er mye verre enn jeg trodde" (Jannicke Sætre)

Nyvalgt leder for Bjørnli Vel, Jannicke Sætre, har bodd på Bjørnli siden mars i fjor. Hun sier at hun syns møtet var svært nyttig. -Dette med gruveforurensing står jo oss innbyggere nær, og nå fikk jeg bekreftet at situasjonen er verre enn jeg trodde.

Inviterte foredragsholdere til folkemøtet var Jan Atle Lund for Direktoratet for mineralforvaltning, som hadde med seg miljøgeolog og forsker innen biologi, Ulf Hauptfleisch, Marte Turtum som jobber i Vannområdet Orkla og ordfører Are Hilstad.  

 

fullsizeoutput 4210En av innbyggerne på Bjørnli viser frem et bilde hun tok av veien som ble gravd opp i forbindelse med fiberutbygging. "Dette er en kjent farge, ja", sier Jan Atle og forklarer hvorfor det er slik. Folk i området er ikke glad for at forurensing fra veien havner i Bjørnlivannet.

 

Initiativtaker til folkemøtet, Mats Løkeland i Norges Naturvernforbund Løkeland sa at vi må ha løpende målinger lakseelva Orkla for å fange opp plutselige stigninger i konsentrasjonen av tungmetaller som kan gjøre stor skade. 

 

fullsizeoutput 4213

 Mats Løkeland

 

Løkeland mener at det må gjøres forskjellige målinger og sier at problemet omfatter mer enn kobber. Han nevnte at høye konsentrasjoner av blant annet aluminium også er skadelig og de ansvarlige for forurensningen må ta et større ansvar.

-Vi må forsøke å få strengere krav mot forurensing i Orkla og det er svært betenkelig at ikke vannforskriftene skal følges i Granatjønna, Bjørnlivannet og Fagerlivannet. Løkeland var også bekymret for deponiene i Bjørndalstjønna og Slamdammen.

Jan Atle Lund fra Direktoratet for mineralforvaltning informerte om hvilke tiltak som har blitt gjort og sier at man kan se resultat av det nye kalkanlegget (nøytraliseringsanlegget) neste år. I henhold til miljøverndepartementets forskrifter måles vannkvaliteten i Orkla fire ganger årlig. Dette er ikke godt nok ifølge Hilstad og Løkeland som krever kontinuerlig måling.

Det var et svært engasjert publikum som stilte mange spørsmål, spesielt til Jan Atle Lund som er den som har best innsikt i problematikken og økonomien i dette. Han svarte villig og sier at alle rapporter er åpne og kan skaffes hos Direktoratet for Mineralforvaltning for mer informasjon.

  

IMG 0436

 Kjell Rømmingsbakk tar en liten kikk på Raubekken etter folkemøtet

 

Kjell Rømmingsbakk (SV) sitter i kommunestyret i Orkdal og jobber i Vannområde Orkla. Han sier at den største trusselen for livet i Orkla er plutselige utslipp av tungmetaller og at de jobber for å få til hyppigere målinger av konsentrasjon av ikke bare  kobber, men flere tungmetaller. -Målet til Direktoratet for Mineralforvaltning ser ikke ut til å være i samsvar med Vanndirektivet. Dette kommer vi til å følge opp.

I samtale blant møtedeltagere kom det frem noe som mange ikke er klar over. Nemlig at kommunen selv slipper ut separert, men urenset kloakk/septik i Bjørnlivannet. Dette har pågått i mange år. Stanken som følge av dette er i perioder til stor sjenanse for de som bor i området og en tilleggsbelastning til de andre miljøproblemene.

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer