«Trollheimen – og de som levde der»

 

Fredag 23. august åpner en ny utstilling på Informasjonssenteret ved Orkla Industrimuseum


20.08.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Nyheter, Næringsliv, Kulturhistorie

I Trollheimen finnes spor etter menneskelig aktivitet helt tilbake til

steinalderen. Utover på 1800-tallet begynte fjellturisme å bli populært,

og etter at Trondhjems Turistforening (TT) ble stiftet i 1887,

og Kristiansund og Nordmøre Turistforening året etter, begynte flere

å komme til Trollheimen. En grunn til flere besøkende var

Thamshavnbanen som åpnet i 1908, som gjorde det betraktelig

lettere å besøke denne delen av Trollheimen.

 

Utstillinga tar utgangspunkt i Løkken-fotografen Karl August Berg

og hans bilder gjennom flere turer i Trollheimen.

I tillegg har Meldal Historielag, Annar Renander, Aud Renander,

Gustav Kant og Rolv Hjelmstad som har bidratt med bilder og

informasjon til utstillinga.

Tekst og bilde: Orkla Industrimuseum

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer