Løkken Pensjonistforening

Adresse
Løkkenveien 210, 7332 Løkken Verk
Kontaktperson
Britt Ingeborg Hansen
E-post
hansenbrittingeborg@gmail.com
Telefon
99326981

 Styret 2023 (årsmøte holdt 21.02.2023)

Leder: Britt Ingeborg Hansen, gjenstår 1 år

Nestleder: Nils Slupphaug, ny 2 år

Sekretær: Mildrid Nesheim, gjenstår 1 år (ny som sekretær)

 Kasserer: Rolf Inge Furuhaug, 2 år (gjenvalg)

 Styremedlem: John Richard Syrstad, gjenstår 1 år

------- "---------: Oddlaug Moen Krag, ny 2 år

-------"----------: Ola Slettvold, gjenstår 1 år (opprykk fra vara)

 

Varamedlem: Steinar Anda ny 2 år

-------"--------: Solveig Gangås ny 1 år

 

Revisor: Hans Magne Steigedal, gjenstår 1 år

Vara: Bjørn Angvik, 2 år (gjenvalg)

 

Valgkomite:

1. Leder: Odd Arne Moe, gjenstår 1 år

2. Helga Sjaastad Anda, gjenstår 2 år

3. Ingmund Børset, ny 3 år

 

 

 

 

 2016

Løkken Pensjonistforening hadde årsmøte torsdag 26 mars i Pensjonisthuset på Løkken, og ca 25 medlemmer hadde møtt opp.

Kvelden startet med hyggelig besøk av ordfører Are Hilstad, som på tross av 2 harde møtedager bak seg og med kommunestyremøte kl 19 samme hveld, tok seg tid til en liten time sammen med pensjonistene. Han delte interessante tanker og betraktinger med de oppmøtte om forskjellige saker og prosesser som akkurat nå foregår på kommuneplan, bl. a. kommunereformen, kommuneøkonomi, eldreomsorg, transporttilbud, tilbud for ungdommen m.m.m.

Deretter ble vanlige årsmøtesaker behandlet, bl. a. årsmelding, regnskap og valg. Årsmeldinga fortalte om ei aktiv forening, med både turer, teaterforestillinger og andre aktiviteter som medlemmene er flinke til å være med på.

Regnskap ble godkjent, og vitner om at foreninga har en bra økomomi. Pensjonistene er stolte av "Huset sitt" på Løkken som brukes mye, både av pensjonistforeninga og andre.

Valgene på årsmøtet ga følgende styre for perioden mars 2015-feb 2016:

Leder:        Mildrid Nesheim
Nestleder:  Egil Steen
Kasserer:   Rolf Furuhaug
Sekretær:  Asveig Steen
Styremedl: Magne Grøset, Jan Erik Mjøen, Astrid Hoel

På møtet var det også god bevertning, åresalg og svingom! Erik Hoel var hyra inn for å underholde med sang og spill, og hans fengende dansemusikk satte fart på folket.

En solid svingom setter fart på både humør og kropp!

 

« Tilbake til oversikt


Medlemmer