Drugli Maskin AS

Adresse
Postboksadresse 23, 7332/7331 p.b. adr Løkken Verk
E-post
post@drugli.no
Telefon
900 24 165/991 18 959

Vi utfører:

  • Masseforflytning
  • Tomtegraving
  • Sprenging
  • Levering av grus
  • Veibygging
  • Va-anlegg
  • Riving

 


UTLEIE AV MINIGRAVER

Vi sertifiserer anleggsmaskiner, bergingsbiler og løfteutstyr.

« Tilbake til oversikt


Medlemmer