17. mai 2020 på Løkken

 

Løkken musikkorps fikk i dagene før 17. mai en del kritikk på sosiale medier for at vi ikke hadde satt opp spilling i Løkken sentrum på nasjonaldagen.


20.05.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: 17. Mai, korps, Leserinnlegg

Denne kritikken opplever korpset som urimelig og urettferdig. Vi ønsker derfor å komme med noen oppklaringer:

 

Det er ikke Løkken musikkorps som arrangerer 17. mai på Løkken, det har det aldri vært.

 

Vi har i år, som alle tidligere år, forholdt oss til en 17. mai-komité som har kommet med ønsker og innspill i god tid. Vi har selvfølgelig også forståelse for at planleggingen ble utfordrende i år, da det meste av kommunikasjon måtte skje i digitale møter eller pr. telefon og mail.

Løkken musikkorps fikk tidlig henvendelse fra 17. mai-komitéen i «gamle Meldal kommune».

I tillegg forholdt vi oss til de føringene som kom fra Orkland kommune. I korte trekk gikk dette ut på at i år skulle institusjoner og omsorgsboliger prioriteres og tilgodeses med musikk av de fem korpsene i Orkland kommune. Løkken musikkorps satte da opp sitt program for dagen ut fra alle de ovennevnte føringene og i samarbeid med skolekorpset. Vi opplevde alt dette som en ryddig prosess og alle korpsene i kommunen fikk positive tilbakemeldinger fra Orkland kommune på det planleggingsarbeidet vi hadde lagt ned før årets 17. mai.

Det er ikke vår hensikt å kritisere enkeltpersoner, og vi vil gi honnør til de som tok initiativ til å få til et 17. mai-arrangement på Løkken. I samarbeid med en av initiativtakerne i denne komitéen kom vi fram til en løsning der Løkken musikkorps la inn et ekstra spilleoppdrag i programmet sitt.

Vi vet at Løkken musikkorps blir satt pris på i lokalsamfunnet, og vi strekker oss langt for å imøtekomme ønsker.

Så får vi satse på at det blir en vanlig feiring av 17. mai 2021!

 

For Løkken musikkorps

Signy Thomassen Stendal

Leder

Annonser


Medlemmer