Attraktive og inkluderende lokalsamfunn - i Orkland

Grenda juli 2017. Foto: HSE

Vi i Orkland Høyre er godt i gang med å utforme vår politikk for den nye kommunen Orkland. Vi har på ulike arrangementer mottatt flere innspill som vi benytter i arbeidet.


05.10.2018 - Stein Elshaug
Kategori: Politikk, Leserinnlegg

Imidlertid savner vi innspill fra spesifikke grupper som næringsliv, idrettslag, ungdom og frivillige organisasjoner.

Vi ønsker at flere skal ta del i å utforme vårt program og politiske prosjekt

Høyre er ikke et misnøyeparti, som peker på alt som er feil, og som må rettes opp i samfunnet. Høyre tror på at enkeltmennesket må få valgfrihet, og vi tror på det beste i alle mennesker. Man må få velge sine egne løsninger, og det blir man aldri for gammel til.

Orkland Høyre ønsker kunnskap og kvalitet i skolen

I Orkland må det være plass til både private og offentlige skoler, ja også private barnehager.

Høyre vil i sitt kommende statsbudsjett sammen med regjeringen foreslå en dobling av antallet lærerspesialister, og i Orkland Høyre ønsker vi at flest mulig av disse skal jobbe i en skole nær deg, - i Orkland.

Orkland Høyre vil at alle eldre skal ha trygge og gode omsorgsløsninger

Høyre har sammen med regjeringen startet arbeidet med kvalitetsreformen “Leve hele livet”.

Målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. “Leve hele livet” skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Orkland må bli en “aldersvennlig kommune”

Hvordan skaffer vi jobb til alle som bor i, og nylig har kommet til Orkland?

Her vil Orkland Høyre jobbe for et integreringsløft og en inkluderingsdugnad. Ansvaret for disse tiltakene favner bredt, og forutsetter deltagelse fra private og offentlige arbeidsgivere og frivillige organisasjoner. Etterhvert begynner vi å mangle arbeidskraft, slik at det blir viktig å utnytte innbyggernes arbeidsevne. Dette blir en dugnad som mange må ta del i, ikke bare det offentlige.

Orkland Høyre ønsker å få større fokus på “sirkulær økonomi”

Avfall er en ressurs. Avfallet må utnyttes, i stedet for å havne i naturen. Bedre ressursutnyttelse kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet. Råvarenes maksimale levetid må nyttiggjøres, og den totale avfallsmengden må reduseres. Det skaper arbeidsplasser, samtidig som det gir bedre miljø og økt verdiskaping for samfunnet.

 

Hvis du har synspunkter eller innspill til det vi har nevnt her, del det gjerne med oss.

 

Med hilsen

Stein Elshaug

Styreleder Orkland Høyre

 

Annonser


Medlemmer