Bente Ratøyen er konstituert som ny leder for hjemmetjenesten

Bente Ratøyen har svært god innsikt i fagområdet hun nå har tatt over ansvaret for. Foto: Steinar Broholm Larsen/Orkland kommune

 

Det er en erfaren helsearbeider som nå har tatt over ansvaret for hjemmetjenesten i Orkland kommune


16.03.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

Bente Ratøyen var ferdig utdannet sykepleier i 1992 og startet sin yrkeskarriere på Meldal helsetun samme år. Året etter ble hun ansatt som avdelingsleder i hjemmetjenesten i samme kommune, en jobb hun hadde fram til hun tok over seksjonslederansvaret for tjenesten i 2010.

Da Orkland kommune var en realitet i 2020, ble hun tilsatt som fagleder. I denne stillingen har hun også fungert som stedfortreder for enhetsleder Anders Jystad. Da Jystad nylig ble konstituert som kommunalsjef for helse og mestring, ble Ratøyen samtidig konstituert som ny enhetsleder i perioden 6.mars til 1. august 2023.

I tillegg til sykepleierutdanningen har hun også videreutdanning innen administrasjon og ledelse, samt prosessledelse. Bente Ratøyen er 57 år gammel og bosatt på Løkken.


 

Skrevet av Steinar Larsen Orkland kommune

Sist oppdatert 15. mars 2023

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer