Boligbehov for personer med nedsatt funksjonsevne: Inviterer brukere, pårørende og verger til åpent møte

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

 

Det finnes mange ulike boformer for personer som trenger bistand i hverdagen. Det er også en kjent sak at det også finnes mange meninger om temaet. Tirsdag 19. september inviterer Orkland kommune til åpent møte om temaet.


15.09.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

Målet med møtet er å få fram brukernes ønsker og behov for bolig.

– Vi ønsker å diskutere hva som kan være et godt botilbud for de som trenger bistand, og setter spesielt søkelyset på muligheten for å eie sin egen bolig, sier Elin Rindal, som er enhetsleder for bo og miljø i Orkland kommune.

Møtet arrangeres i kommunestyresalen på Orkland rådhus tirsdag 19. september klokken 18:00 til 21:00. Brukere, pårørende, verger og andre interesserte er velkomne.

Program

 • Innledning ved Anders Jystad, kommunalsjef helse og mestring
  Eie sin egen bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Elin Rindal, enhetsleder bo- og miljø
  Boligsosial forankring i boligprosjektet - status tilbud og etterspørsel etter boliger.
 • Tor Inge Verstad og Alexander Sotberg, Husbanken
  Startlån og bostøtte og ulike boformer. Nettverksprosjektet HUBB
 • Terje Førland, NFU
  Bosituasjonen for personer med utviklingshemming. Muligheter, erfaringer og utfordringer fra andre kommuner.
 • Spørsmål, diskusjon og dialog

Vel møtt!

 

6620971 5209324


Elin Rindal. Foto: Orkland kommune

 

Skrevet av Steinar Broholm Larsen Orkland kommune

Sist oppdatert 15. september 2023

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer