Eiendomsoverdragelser i Meldal kommune

 

Her er en oversikt over eiendomsoverdragelser i september.


10.10.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: kunngjøring

 

Brubakken 2, 7334 Storås

Tinglyst 28.09.2018
Andel overdratt for 80 000,-
Fra
 • Ulrikke Sivertsen
Til
 • Leif Arne H Ebbesen
Type Bolig. Gnr 159 - Bnr 1 - Fnr 10

7335 Jerpstad

Tinglyst 28.09.2018
Solgt for 750 000,-
Fra
 • Liv Marie Haugen
Til
 • Ola Resell
 • Sara Jerpstad
Type Fritidseiendom. Gnr 142 - Bnr 8

Brubakken 19, 7334 Storås

Tinglyst 28.09.2018
Solgt for 2 200 000,-
Fra
 • Olav Sørløkk
Til
 • Jon Sugustad
 • Vilde Flytør Heggem
Type Bolig. Gnr 159 - Bnr 15

Ressveien 56, 7336 Meldal

Tinglyst 27.09.2018
Overdratt for 0,-
Fra
 • Knut Rehaug
Til
 • Hans C Borchsenius
 • Ragnhild P L Borchsenius
Type Bolig. Gnr 82 - Bnr 4

7332 Løkken Verk

Tinglyst 27.09.2018
Solgt for 270 000,-
Fra
 • Heidi Steien Johansen
Til
 • Anders Moldjord
Type Fritidseiendom. Gnr 58 - Bnr 28

7334 Storås

Tinglyst 26.09.2018
Overdratt for 0,-
Fra
 • Åge Svinsås
Til
 • Aud Kristin Svinsås
 • Elisabeth Svinsås
Type Fritidseiendom. Gnr 166 - Bnr 9

Grana 11, 7332 Løkken Verk

Tinglyst 25.09.2018
Solgt for 60 000,-
Fra
Til
Type Bolig. Gnr 29 - Bnr 159

7335 Jerpstad

Tinglyst 20.09.2018
Overdratt for 550 000,-
Fra
 • Odd Harry Adolfsen
Til
 • Kjetil Adolfsen
Type Fritidseiendom. Gnr 108 - Bnr 50

Grevjan 1 C, 7334 Storås

Tinglyst 19.09.2018
Solgt for 1 550 000,-
Fra
 • Per Ivar Bakk
 • Ståle Tiseth
Til
 • Eva Sørløkk
Type Bolig. Gnr 159 - Bnr 149 - seksjon 3

7332 Løkken Verk

Tinglyst 19.09.2018
Overdratt for 0,-
Fra
Til
Type Bolig. Gnr 73 - Bnr 25

Stensveien 27, 7335 Jerpstad

Tinglyst 14.09.2018
Overdratt for 0,-
Fra
 • Borghild Resellhagen
Til
 • Kristin Res Abu-Khadra
 • Sigrun Resellhagen
Type Bolig. Gnr 100 - Bnr 14

Tøftveien 1, 7336 Meldal

Tinglyst 12.09.2018
Solgt for 1 850 000,-
Fra
 • Rolf Inge Nergård
Til
 • Arnstein Hårstad
 • Julie Wærdahl Skorild
Type Bolig. Gnr 75 - Bnr 7

Gammelveien 5 B, 7336 Meldal

Tinglyst 12.09.2018
Solgt for 150 000,-
Fra
 • Meldal Byggservice As
Til
 • Ragnhild Reberg Knudsen
Type Annen anv. av grunn. Gnr 74 - Bnr 21 - seksjon 8

Øvre Bergslia 35, 7336 Meldal

Tinglyst 11.09.2018
Andel overdratt for 1 800 000,-
Fra
 • Therese Kulbrandstad
Til
 • Emil Bolme Reitan
Type Bolig. Gnr 67 - Bnr 51

7335 Jerpstad

Tinglyst 11.09.2018
Solgt for 1 050 000,-
Fra
 • Joralf Rindli
Til
 • Eldrid Marit Nerland
 • Kenth Joar Moen Fjeldset
Type Fritidseiendom. Gnr 122 - Bnr 42

Skåveien 14, 7332 Løkken Verk

Tinglyst 05.09.2018
Solgt for 540 000,-
Fra
 • Olaf A Mjøen
Til
 • Hospitum As
Type Bolig. Gnr 27 - Bnr 15

Gammelveien 1 B, 7336 Meldal

Tinglyst 04.09.2018
Solgt for 150 000,-
Fra
 • Meldal Byggservice As
Til
 • Aslaug Holte
Type Bolig. Gnr 74 - Bnr 21 - seksjon 2

Myråsveien 5, 7332 Løkken Verk

Tinglyst 03.09.2018
Overdratt for 1,-
Fra
 • Ingebrigt Myrås
Til
 • Arve-Emil Raaen Myrås
Type Bolig. Gnr 24 - Bnr 7

 

Åsbakkan 1, 7334 Storås

Tinglyst 03.09.2018
Overdratt for 1,-
Fra
 • Ingebrigt Myrås
Til
 • Arve-Emil Raaen Myrås
Type Bolig. Gnr 171 - Bnr 29

Red/foto: HSE

Annonser


Medlemmer