En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Trøndelag

Foto: Forsvarets mediesenter (FMS)

I perioden vil det daglig kjøre flere militære kolonner som frakter materiell langs hovedveiene, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser.


09.09.2018 - Hilde Stina Elshaug

Spesielt vil det være stor militær tilstedeværelse i og rundt stedene Orkanger, Berkåk, Oppdal, Støren, Melhus, Haltdalen, Nerskogen, Hølonda, Brekken, Stjørdal og Røros. På Værnes vil det bli stasjonert rundt 3000 deltakere, mens fra Haltdalen — Røros, inkludert Brekken, rundt 7000 deltakere.

Videre vil det bli stasjonert rundt 500 deltakere i Røros, 20 luftfartøy og 1000 deltakere på Ørlandet.

På strekningen Melhus — Støren og Meldal — Orkanger vil det også være synlig militær aktivitet og rundt 3500 deltakere.

Det må medregnes en god del støy i disse områdene. Særlig vil enkelte områder være støyutsatt av fly og helikoptre. Havnene Fiborgtangen, Namsos og Orkanger vil bli brukt til mottak av materiell. Også her vil det være stor militær tilstedeværelse under øvelsen.

Aktivitetsnivå i september blir moderat, men hele oktober blir preget av høy militær aktivitet.

Spesielt vil den militære tilstedeværelsen være stor i og rundt stedene:

Orkanger, Berkåk, Oppdal, Støren, Melhus, Haltdalen, Nerskogen, Hølonda, Brekken og Røros. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, dette kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder i Trøndelag. Økt trafikk og belastning på veiene må medregnes i denne perioden.

Hovedveiene som blir mest berørt i oktober er:

— E6 Skogn – Fredrikstad

— E39 Klett – Molde

— Fv. 30 Støren – Tynset

— Fv. 31 Røros – Vauldalen

— Fv. 65 Orkanger – Surnadalsøra

— Rv. 3 Ulsberg – Elverum

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Høstferie i Trøndelag

Fra 8. – 12. oktober (uke 41) er ordinær høstferie i Trøndelag. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden.

Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

Les mer om øvelse Trident Juncture 

 

Red: HSE

Annonser


Medlemmer