Fem fra Meldal nominert på Småbylista

Berit Westrum Johansen - Orkanger, Knut Even Wormdal - Orkanger, Grethe Gravrok Sand - Orkanger, Hans Atle Kringstad - Orkanger, Solveig Nærup Sandvik - Evjen og Bjørn Johan Vullum fra Orkanger, er de seks som topper Småbylista ved årets kommunevalg.

Fem fra Løkken Verk er nominert for Småbylista til høstens kommunevalg i Orkland.


07.02.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Politikk

Program for 2020-2023 ble vedtatt på medlemsmøte i Foreningen Småbyen mandag 21. januar 2019

 

Sterkt sentrum

Småbylista er et politisk prosjekt for å gjøre Orkland til et sterkt regionsenter i Trøndelag, med et attraktivt og levende sentrum og byen Orkanger som tyngdepunkt. Vi må sørge for at våre egne ungdommer vender hjem med den utdanninga de tar i storbyene, og at vi som bor i kommunen bruker småbyen Orkanger i stedet for storbyen Trondheim på fritida.

Gode tjenester

Et attraktivt regionsenter gir økonomiske fortrinn og bedrer tilgangen på sykepleiere, lærere og all annen kompetanse som er en forutsetning for å sikre gode tjenester der folk bor. Småbylista vil beholde dagens skolestruktur i Orkland og arbeide for helsetjenester med høy kvalitet i alle deler av kommunen med fokus på velferdsteknologi.

Bedre miljø

Småbylista skal sørge for at miljø i vid forstand alltid står på dagsorden i Orkland kommune. Miljø og klima påvirker den enkeltes helse og er avgjørende for framtida til våre barn og barnebarn.

Større åpenhet

Småbylista utfordrer de tradisjonelle partiene til større åpenhet om politisk arbeid og kommunal forvaltning. Uheldig lobbyvirksomhet, politiske vennetjenester og samrøre mellom politikk og administrasjon rammer de svake og fremmer interessene til de sterke.

Ingen frykt

Småbylista fortsetter som uredd kritiker av feil og forsømmelser i det offentlige maktapparatet og ellers i samfunnet. Fakta og kunnskap skal danne grunnlag for politiske beslutninger.

Klikk på lenkene under for fullt program og lista over nominerte:

De nominerte

Program

 

Red: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer