Formannskapet har vedtatt økonomiplanen for 2019

 

I saksopplysningene kommer det frem at det ikke vil være mulig å spare inn kroner 2,9 millioner ved utsettelse av nye Meldal helsetun slik som opplyst i fellesnemdas vedtak forrige uke.


29.11.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Politikk

Administrasjonen har derfor sett på andre alternativer, og laget en tiltaksliste med en lang rekke punkter hvor man kan stramme inn på utgiftene.

“Handlingsplan med økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for 2019” viser en oversikt over hvilke poster man velger å stramme inn for å innfri oppdraget fra fellesnemnda om innsparing.

Her er det innen skolene man har foreslått størst innsparinger med blant annet reduserte lærebokinnkjøp og redusert styrking 3.-10. Vi vil også få en økning i kommunale avgifter som for eksempel på feiing, vann og avløp.

Politikerne skal nå drøfte formannskapets vedtak og har mulighet for å komme med nye forslag innen kommunestyremøtet 12. desember.

Om tiltakslista ikke blir godkjent i kommunestyret kan politikerne velge å utsette byggestarten av nytt helse- og omsorgssenter ytterligere ett år til 2020. Det andre alternativet er redusert eiendomsskatt for 2020 øremerket nytt helse- og omsorgssenter: Det utskrives eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger på 2 promille for året 2020, som gir en inntekt på ca. 6 millioner kroner.

 

 

Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer