Frivillig omsorg ved livets slutt

 

Meldal Frivilligsentral starter opp et tilbud ved navn «frivillig omsorg ved livets slutt». Første informasjonsmøte er mandag 18. januar.


14.01.2016 - Jan Are Melgård
Kategori: Meldal Frivilligsentral

Meldal Frivilligsentral starter et tilbud som de kaller «frivillig omsorg ved livets slutt». Første informasjonsmøte er mandag 18. januar.

«Frivillig omsorg ved livets slutt» er et prosjekt som frivilligsentralen har arbeidet med i lang tid, men først nå er tida moden for å sette planene ut i livet.

- Dette er ikke temaet en behandler med «harelabb» - vi har tenkt grundig gjennom om vi er modne for og har kompetanse til å gi et slikt tilbud. Vi kommer også til å bruke organisasjonen Termik for å kunne få mer kompetanse rundt dette alvorlige temaet, sier Anne Mari Svinsaas, leder i Meldal Frivilligsentral.

Dette vil være et tilbud om ei hand å holde i for den alvorlig syke/døende, avlastning for de pårørende og en mulighet for at flere kan få dø hjemme dersom de ønsker dette. Det er ressurskrevende når et menneske ønsker å bo hjemme gjennom sykdommen og også velger å dø i hjemmet sitt; ikke minst er dette krevende for pårørende.

- Prosjektet «frivillig innsats ved livets slutt» er ment å være en hjelp og støtte i denne krevende perioden, og vi vil kurse frivillige som ønsker å delta i en slik oppgave, sier hun.

- Hva kan frivillige gjøre i en såkalt «terminal» situasjon?

- Den frivillige skal ikke behandle. Medisinsk behandling er det hjemmetjenesten/ hjemmesykepleien som har ansvar for. Det en frivillig kan bidra med, er å være en samtalepartner og en støtte for den syke, men også en avlastning for de pårørende slik at de kan hvile seg fra vanskelige og tunge dager og netter. Bare det å kunne gå på butikken uten dårlig samvittighet kan være terapi for en ektefelle, en sønn, en datter, en søster eller en bror som er i ferd med å miste en de er glad i, påpeker Anne Mari Svinsaas.

Mandag 18. januar inviteres det til infomøte ved Meldal Frivilligsentral, der målet er å få på plass ei prosjektgruppe og kanskje også treffe frivillige som kan tenke seg å gå inn i en så krevende innsats som dette vil være.

- Vi håper at de som er interessert i å delta i frivillig innsats ved livets slutt kommer på møtet, hvor det blir prat rundt temaet, opprettelse av prosjektgruppe - og sjølsagt en kaffesup, sier Svinsaas og legger til:

- Interesserte må gjerne ringe meg på forhånd. Det ligger absolutt ingen forpliktelse i å vise interesse og/eller komme på møtet – det at en er interessert i temaet er grunn god nok til å komme, sier Svinsaas.

Anne Mari Svinsaas kan nås på telefonnummeret 908 47 420.

Annonser


Medlemmer