Hele 10 NRF-okser fra Trøndelag på elitelisten

NRF-oksen 11929 Ingul er ny på listen for denne perioden. Oksen kommer fra oppdretter Veronica og Kjetil Ingul, 7670 Inderøy. Foto: Jan Arve Kristiansen.

Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal bidra i avlen fra oktober. Nesten halvparten av oksene er fra Trøndelag.


04.10.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Næringsnytt

De 24 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra 6 ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med ti okser, Hordaland med fire okser, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal med tre okser hver og Rogaland med en okse.

NRF-Eliteoksene fra Trøndelag er:

  • 11896 Rian fra oppdretterBritt Heidi og Nils Rian, 7125 Vanvikan
  • 11898 Engan fra oppdretterTrygve Einar Engan, 7994 Leka
  • 11902 Snerting fra oppdretter Oksjale samdrift, 7670 Inderøy
  • 11904 Gran fra oppdretter Solfrid og Arne Reitan, 7670 Inderøy
  • 11912 Granaunet fra oppdretter Eva Kristin Kaldahl og Knut Haga, 7863 Overhalla
  • 11919 Ofstad fra oppdretter Magne Ofstad, 7393 Rennebu
  • 11921 Krovoll fra oppdretter Ola Ingebrigt Krovoll, 7393 Rennebu
  • 11929 Ingul fra oppdretter Veronica og Kjetil Ingul, 7670 Inderøy
  • 11942 Agholt fra oppdretter Alfhild Storås, 7334 Storås
  • 11948 Horvereid fra oppdretter Horvereid samdrift DA, 7970 Kolvereid

11929 Ingul, 11942 Agholt og 11948 Horvereid er nye på listen, mens 11896 Rian, 11898 Engan, 11902 Snerting, 11904 Gran, 11912 Granaunet og 11921 Krovoll er med videre fra forrige periode.

Klikk på oksenr/navn (link) for full oversikt over egenskaper hos den enkelte oksen i Genos oksekatalog på web.

Høyoppløselig bilde av NRF-oksen for nedlasting finner du her:

Stor anerkjennelse for bonden

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno, samt kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. 

Utvalget av eliteokser skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Her kan du lese statutter for utmerkelsene avlsdiplom og avlsstatuett

Omtale av oksegruppa

Det er valgt ut totalt 24 NRF-eliteokser. Elleve av disse var med i forrige runde, mens tretten er nye. Alle disse oksene er født i siste halvdel av 2016.

Som gruppe gir oksene generelt avkom som er veldig sterke på egenskapene melk (både innhold og melkemengde), jurhelse (celletall og mastitt), jureksteriør (jurdybde og jurfeste) og fruktbarhet.

De svakeste egenskapene hos avkommet av oksene, er utmjølking, beinstilling, jurbalanse og spenelengde og -tjukkelse. Men det vil også for disse egenskapene finnes okser som er positive og har høye verdier. Ni av de 24 oksene er kollet, og to av disse er homozygot kollet (gir kun avkom født uten hornanlegg).

Det er god spredning på farskapet til oksene og dette er viktig for å unngå innavl. Det er totalt 21 ulike fedre til de 24 oksene, og det betyr at kun tre av oksene har en halvbror med i utvalget. Det er 19 ulike morfedre til oksene. 10795 Hoøen er hyppigst representert som morfar til tre av oksene.

Les mer om Genos avlsopplegg og genomisk seleksjon her 

Har du spørsmål?

Ønsker du hjelp til å tolke informasjonen i oksekatalogen eller trenger du annen informasjon, kontakt markedssjef i Geno, Hans Storlien.

 

Red: HSE

Annonser


Medlemmer