Husk å søke barnehageplass før 1. oktober!

 

Den ordinære søknadsfristen er 1. mars hvert år. Orkland kommune har imidlertid innført en utvidet rettighet til å søke før 1. oktober hvert år.


12.09.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune, Barn

 

NB! Dette gjelder for deg som har barn som fyller ett år i løpet av perioden desember 2023 til og med mai 2024.

Vi minner også om at dersom du flytter til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Skrevet av Steinar Broholm Larsen Orkland kommune

Publisert 11. september 2023

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer