Inge Storås inviterer til åpent møte med fokus på Frilsjøen

 

Onsdag 4. september håper han at det vil dukke opp mange i kommunestyresalen for å høre om hans ideer og at møtet vil generere flere gode forslag om hva som kan forbedres på den kommunale stranda vi har på Frilsjøen


30.08.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Friluftsliv, Fritid, dugnad

Det har seg nemlig sånn at Inge har lyst til å få gjort en oppgradering spesielt i strandområdet og ser for seg mange muligheter til å gjøre stedet enda mer attraktivt enn det er i dag. -Badeplassen benyttes av både lokalbefolkningen, besøkende fra de nærliggende kommunene, hytteeiere og campinggjester så det hadde vært fint å kunne presentere noe som vi kan være stolt av mener Inge.

Frilsjoen dugnad 1

Inge har allerede vært i dialog med kommunen, grunneiere og noen hytteeiere om saken og Ola Løset har tegnet et forslag til hva som kan gjøres for at den kommunale stranda skal få et skikkelig løft. Bedre sanitærforhold, installasjoner for diverse aktiviteter og kanskje en sykkelsti er noe av ideene som vil bli luftet på møtet. 

Ungdomsrådet gjorde en formidabel innsats på området for noen få år tilbake og nå håper Storås på å få dem med seg på laget igjen. Det er jo den gruppen som i årene fremover får mest glede av en eventuell oppgradering. Ungdomsleder i Meldal Kommune, Marit Bjerkås vil delta på møtet.

Frilsjoen dugnad 4

Når det gjelder det økonomiske vil det bli søkt om midler på alle mulige arenaer og det må selvfølgelig gjøres en god dugnadsinnsats.

Hovedbilde: Hilde Stina Elshaug (arkiv) og Ungdomsrådet (arkiv)

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer