Ingvill Kvernmo slutter som kommunedirektør.

Ingvill Kvernmo. Foto: Steinar Broholm Larsen/Orkland kommune

 

Kvernmo har sagt opp sin stilling som kommunedirektør i Orkland, og har takket ja til stillingen som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge


01.12.2022 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

 

– Jeg har hatt utrolig fine år i Orkland! Vi har bygd en kommune med masse kraft, potensial og et godt rennommé. En kommune med et bredt og slagkraftig næringsliv - et næringsliv som stadig utvikler seg med nye etableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter. 

Kvernmo har ledet en sammenslåingsprosess basert på involvering og eierskap, og roser kommunens flinke medarbeidere for stor omstillingsevne. 

– Det er ekstra stas når jeg først forlater kommunen at de aller fleste gir uttrykk for at de trives på jobb, sier Kvernmo, med henvisning til den nylig gjennomførte medarbeiderundersøkelsen. Hun poengterer samtidig at Orkland har gode tjenester, og at brukerne gjennom brukerundersøkelser gir utrykk for at de er fornøyde. 

Ingvill Kvernmo innrømmer at det er vemodig å si opp en stilling hun trives svært godt i. 

– Likevel tror jeg det er ei tid for alt, og det er nå er tid for at jeg gjør noe annet. Kommunen har etablert systematiske styringsprosesser med god dialog både politisk og administrativt. Vi har oversiktlige kunnskapsgrunnlag, solide styringsdokument og et plansystem som henger godt sammen. Orkland har levert gode resultat også økonomisk. Til tross for en krevende økonomisk situasjon er Orkland godt rigget for videre utvikling og vekst, sier Ingvill Kvernmo.


 

Skrevet av Steinar Larsen
Sist oppdatert 30. november 2022

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer