Inission kjøper Simpro Holding AS

Samarbeid: Fra v. Stefan Westberg, Olle Hulteberg, Olav Sigurd Kvaale, Erik Dragset og Björn Wiggen

Grunnlegger av Simpro, Olav Sigurd Kvaale sier at selskapene sammen vil gi tyngre slagkraft i markedet.


01.11.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Næringsnytt

Olav Sigurd Kvaale sier til meldal.no at det har vært en spesiell dag.

-Det svenske selskapet Inission kjøper ut lokale Salvesen & Thams og Midvest-fondene. Selv vil jeg beholde en liten aksjeandel og bli med i et nytt styre. Håper å kunne bidra til en fortsatt positiv utvikling og med det sikre lønnsomme arbeidsplasser både på Løkken, i Trondheim og i Sverige.

-Denne handelen kom overraskende, sier Kvaale.

-Inission vil utvide sitt marked til Norge og valget falt på Simprogruppen. Det kan vi være stolte av. Inission vil bli en industriell eier med inngående kompetanse på elektronikkproduksjon, og de satser som vi helhjertet på god lønnsomhet i en meget vanskelig bransje. Sammen blir vi et større konsern som vil gi tyngre slagkraft i markedet.

På Simpro sin hjemmeside skriver Reidar Lyng blant annet følgende:

Torsdag, 1. november 2018 ble Simpro Holding AS kjøpt av Inission AB. Ved oppkjøpet blir Simpro AS og Noca AS en del av konsernet og vil bli en viktig bidragsyter for ytterligere vekst i Norden.

Inission er en totalleverandør av skreddersydde produksjons- og logistikktjeneseter innenfor avansert industrielektronikk, og er i ferd med å bli én av de fem største på dette i Norden.

Løfter hverandre
For Simpro og Noca betyr dette at vi blir en del av et større konsern innenfor produksjon av høyteknologisk elektronikk og elektromekanikk. Gjennom å være en del av Inission, vil vi kunne tilby eksisterende og nye kunder et bredere spekter av løsninger.

– Inission står for mye av de samme verdiene og strategiene som SimproNoca. Vi ser frem i mot å bli en del at et større konsern som kan bidra til å løfte SimproNoca. Det er også områder der vi kan bidra til å løfte Inission, sier administrerende direktør i Simpro, Erik Dragset.

Styret i Inission mener at økt samarbeid på tvers av landegrensene er til nytte for alle parter.

– Simpro er en meget veldrevet selskap og det er veldig inspirerende å nå få tilstedeværelse i Norge gjennom et så godt oppkjøp. At vi nå går inn i Norge, er en virkelig god milepæl i Inissions utvikling. Vi føler oss alle inspirert for fremtiden, og samarbeidet med ledelsen under oppkjøpet har fungert godt. Jeg er derfor helt overbevist om at dette vil føre til store utviklingsmuligheter for alle involverte, både ansatte, kunder og bedrifter, sier konsernsjef i Inission, Fredrik Berghel.

Om avtalen
Kjøpesummen for oppkjøpet av Simpro beløper seg til 40 914 992 kroner med en goodwill på ca 6,8 MNOK. Kjøpesummen er delvis finansiert gjennom en anskaffelseskreditt i banker, lån fra hovedaksjonærer og delvis med egne midler.

Lånene fra hovedaksjonærene følger markedsvilkår med 6% rente. Hele kjøpsprisen er betalt kontant på overtakelsesdatoen 01.11.2018. Selgere er Salvesen & Thams, Midvest Funds og Olav Sigurd Kvaale.

Store muligheter
Et større Nordisk samarbeid kan skape store fordeler og flere muligheter for Simpro sine kunder. Gjennom oppkjøpet får nå kundene tilgang til en helt ny dimensjon av produksjonskapasitet, større muskler, bredere ferdigheter og større fleksibilitet.

– Salvesen & Thams har støttet Simpros utvikling i mange år og vi tror at Inission, med sin nordiske plattform, kan utvikle selskapet og være en god eier. For oss som selgere, er det viktig at Simpro får muligheten til å fortsette sin vekst og at det gir en positiv innvirkning på samfunnet. Simpro har en spennende posisjon på det norske markedet og med Inission på eiersiden er potensialet høyt, sier leder av Salvesen & Thams AS, Bjørn Wiggen.

Geografisk nærhet til kundene er en viktig del av Inissions strategi og i dagens markedssituasjon har Inission flere norske kunder. Det er derfor et naturlig skritt at en etablering finner sted i Norge, og særlig i Norges teknologihovedstad Trondheim.

Inission sin strategi er å vokse gjennom oppkjøp, for å bli én av de toneangivende kontraktsprodusentene innen elektronikk i Norden. De siste seks årene, har sju selskaper blitt innlemmet i Inission og konsernet er derfor på riktig spor for å bli én av de fem største i Norden.

Styret
I Simpros nye styre gjenstår Hans Olav Torsen og Olav Sigurd Kvaale. Ny i styret er styreleder Fredrik Berghel, Olle Hultberg og Stefan Westberg. Olav Sigurd Kvaale er grunnlegger av Simpro. Nåværende ledelse i Simpro fortsetter og sikrer dermed kontinuitet. 

Red: HSE

 

Annonser


Medlemmer