Jaspis og spor etter Jordas eldste liv

Jaspis fra Løkken Verk

Verdens mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, Nature, publiserte for ett år siden en artikkel der Tor Grenne ved Norges geologiske undersøkelse var en av forfatterne. 


15.04.2018 - Hilde Stina Elshaug

Artikkelen handlet om noen mikroskopiske strukturer i jaspis fra Canada som viser spor etter Jordas eldste livsformer. Dette var bakterier som levde av «å puste jern» rundt varme kilder på havbunnen en gang for omkring fire milliarder år siden, ikke lenge etter at Jorda ble til. 

Samme type bakteriespor, men mye yngre, finnes i jaspis i nærheten av kisgruvene ved Løkken. Disse funnene var svært viktige for å tolke bakteriefossilene i de urgamle bergartene fra Canada, og Løkken-jaspis hadde en betydningsfull plass i artikkelen i Nature. 

Som naturlig er når det er tale om et så spennende tema som Jordas eldste liv, fikk artikkelen mye oppmerksomhet verden rundt, både blant forskere og i media. Av alle forskningsartikler registrert det siste året i hele verden, er det kun to som har vakt mer oppmerksomhet. Også NASA ble interessert, og ba om prøver av Løkken-jaspis for å teste om slike bakteriespor kan gjenkjennes med de avanserte analyseinstrumentene som de planlegger å sende til Mars i 2020. På Mars kan det nemlig tenkes at det eksisterte lignende livsformer for fire milliarder år siden, før planeten «frøs til is». 

Tretti år etter at Løkken-gruva ble nedlagt ble det altså jaspis, en bergart som de gamle gruvekarene så på som problematisk «gråberg» fordi den var så hard, som satte Løkken på verdenskartet.

Foredrag på Orkla Industrimuseum

På museumstorsdager har Orkla Industrimuseum forskjellig program og nå kommer Tor Grenne på besøk på Orkla Industrimuseum torsdag 19. april for å snakke mer om jaspis og spor etter jordas eldste liv.

 

image3

Mikroskopbilde av bakteriefossiler fra Løkken Verk.

 

 Microskopbilde

Mikroskopbilde av bakteriefossiler fra Canada.

Red: HSE


Medlemmer