Kan ikke love åpning av bassenget i april: –Tørkingen tar lengre tid enn tidligere forutsatt

Idrettsbygget på Løkken Verk (arkiv)

 

Løkken kulturhus fikk vannskader etter ekstremværet «Gyda» i januar i fjor. Det viser seg nå at de omfattende skadene vil ta lengre tid å reparere enn det som ble antydet i slutten av august


09.01.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

 

Ekstremværet i januar førte til vanninntrenging og tilbakeslag av kloakk i kjelleren ved Løkken kulturhus. Svømmebassenget og garderobeanlegget har vært stengt siden.

I august ble det avdekket at gulvet i bygget var konstruert med plast mot grunnen før det var lagt isolasjon og støpt på platedekke. Det viste seg å føre til en lengre tørkeprosess enn først antatt, og det ble antydet åpning i slutten av mars 2023.

Malmstua og Storsalen kan benyttes

– Det var nok en litt for optimistisk prognose. Beklageligvis har tørkingen tatt ytterligere lengre tid og vi kan ikke ta sjansen på å starte utbedringsarbeidet før vi er 100 prosent sikker på at all fukt er ute, sier enhetsleder for tekniske tjenester Nils Arne Sletvold, som opplyser at det tas regelmessige fuktmålinger av skadestedet.

Han poengterer at kultursalen Malmstua fortsatt kan brukes, forutsatt at kjøkkenet i første etasje benyttes som adkomst. Det samme gjelder Storsalen, som fortsatt kan benyttes til ulike arrangementer.

– Vi vil sørge for at utbedringsarbeidene blir gjort så raskt som mulig etter at fuktmålingene er positive, og komme tilbake med oppdatert informasjon om når svømmebassenget igjen kan åpnes så snart som mulig, sier Sletvold, som beklager overfor brukerne av badet at gjenåpningsprosessen har tatt lang tid.

Fortsatt svømmeopplæring i Orklandbadet

Elever ved Løkken Verk Montessoriskole og Meldal barne- og ungdomsskole vil fortsatt få tilbud om svømmeopplæring i Orklandbadet mens svømmebassenget på Løkken er stengt.

– I første omgang ble elever på 2. til 4. trinn prioritert, men det er også funnet tid for flere trinn å benytte Orklandbadet til svømmeopplæring, sier kommunalsjef for oppvekst, Solveig Melby.

Skrevet av Steinar Larsen Orkland kommune

Sist oppdatert 09. januar 2023

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer