Kommunestyret 2024 - 2027

 

Her er oversikten over de 43 folkevalgte som er valgt inn som faste medlemmer i kommunestyret de neste fire årene. Rekkefølgen på representanene er satt opp slik den ble etter at personstemmer og slengere er tatt med. Det nye kommunestyret skal konstitueres den 3. oktober.


14.09.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune, Politikk, Siste fra kommunen

 

Arbeiderpartiet (12 medlemmer):

Hanne Nyhus
Olga Ucinska
Odd Arild Svartbekk
Marita Hammervik-Owen
Svein Erik Jørgensen
Jan Haugen
Kristine Løfshus Solli
Jørn Arild Drugli
Karin Leknes Røttereng
Inge Helgeton
Oddvar Kjøren
Sandra Åberg Kristiansen

Senterpartiet (8 medlemmer):

Kristian Martin Fremstad
Stine Storengen
Eli Rostad Solhus
Bjørn Berg
Lasse Hilstad Sørmo
Ola Bjørkøy
Gunnar Sørløkk
Stig Kalstad

Fremskrittspartiet (3 medlemmer):

Helge Johan Ringli
Gina Maria Baumeyer
Tore Slørdahl

Sosialistisk Venstreparti (2 medlemmer):

Anne Mari Svinsaas
Kjell Rønningsbakk

Venstre (2 medlemmer):

Hanne Mehli
Gunnhild Wingan

Høyre (4 medlemmer):

Eva Solstad Legar
Marie Richter
Stein Elshaug
Siri Sølberg Heli

Industri- og næringspartiet (2 medlemmer):

Kjetil Tveit Schive
Erling Dyrendahl Sterten

Kristelig Folkeparti (1 medlem):

Bente Bostad

Pensjonistpartiet (4 medlemmer):

Torstein Larsen
Terje Selvnes
Janicke Andresen
Turid Mjønesaune

Rødt (1 medlem):

Hans Peter Verme

Småbypartiet (4 medlemmer):

Hans Atle Kringstad
Knut Even Wormdal
Lena Veronica Røe
Jørgen Indergård

Skrevet av Steinar Broholm Larsen Orkland kommune

Sist oppdatert 14. september 2023

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer