Løkken Utvikling er blitt Løkken Verk Vel

Fra Bergmannsdagen 2019

Etter flere innspill om at det var ønskelig med en velforening på Løkken kom Løkken Utvikling frem til at det var greit å gå over til en litt annerledes foreningsform. De har derfor byttet navn og blitt til Løkken Verk Vel


11.09.2020 - Rita Smedplass
Kategori: Lag og foreninger, Nyheter
 Informasjon om velforeningens formål fra Inge Storås

 

"Løkken Verk Vel har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats hos befolkningen, og bidra til en balansert utvikling og styrket folkehelse gjennom å fremme gode oppvekstsvilkår og bomiljøer, herunder integrering og inkludering, samt bidra til at det tas natur- og miljøhensyn.

Arbeide for forskjønnelse av Løkken Verk, og forøvrig støtte og stimulere til tiltak som bidrar til å øke trivsel i sentrum og de ulike boområder.

Foreningen vil være initiativtaker og pådriver for prosjekter som utvikler infrastruktur og attraktivt boområde.

Løkken Verk Vel skal være bindeledd og talerør for medlemmene i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter, og skal aktivt arbeide for gode rammevilkår for frivillighet og nærmiljøarbeid gjennom kontakt med relevante organisasjoner og myndigheter.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner og bedrifter. Medlemskap er åpent for alle, der graden av frivillig innsats er opp til den enkelte.

Støttemedlemmer er også velkomne.

Medlemskapet er gyldig når innbetalt medlemsavgift er registrert"

 

Medlemstallet per dags dato er 43

 

 

Leder:                     Inge Storås

Kasserer:                Inge Helgeton

Sekretær:               Harald Garberg

Styremedlemmer:   Morten Resell, Ingunn Aspli, Cecilie Husdal og Ola Woldmo

 

Inge Storås er kontaktperson.

 

Red:RS

 

Annonser


Medlemmer