Markerer nytt skoleår med ny opplæringslov: – Er godt rigget

Erlend Ysland, rektor ved Lensvik og Lysheim skoler, her sammen med rektor ved Evjen skole, Drude Tøndel. Foto: Jonas Olsen Withbro

Etter et titalls timer med samlinger, er rektorene i Orkland-skolene klare til å ta imot en splitter ny opplæringslov som trer i kraft 1. august. 


01.07.2024 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune, Skole og utdanning

Forrige gang det skjedde var for 25 år siden, ifølge Utdanningsdirektoratet.

– Orkland kommune har gjort en kjempejobb! Rektorene har hatt ni samlinger, pluss én dag med Statsforvalteren. Det er en ganske omfattende prosess, men det er for at vi skal være så trygge som mulig på det nye lovverket, sier Erlend Ysland, rektor ved Lensvik og Lysheim skoler. 

Nye begrep

Siden slutten av 90-tallet, da den forrige opplæringsloven trådte i kraft, har det kommet flere løpende endringer av lovverket. Det var allikevel på tide med en helt ny opplæringslov, mener rektorene. 

– Den har et tydeligere og et mer moderne språk, med flere presiseringer og endringer. Samtidig er det også mye som blir videreført, sier rektor ved Evjen skole, Drude Merete Tøndel. 

Flere begrep har blitt endret. Det som i dag kalles «spesialundervisning» blir blant annet delt opp i tre ulike begrep: «Individuelt tilrettelagt opplæring», «personlig assistanse» og «fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel», og «ordensreglement» blir eksempelvis til «skoleregler». 

Det kommer blant annet i tillegg til endringer som gjelder fleksibilitet i fag- og timefordelingen, språkrettigheter og lovfesting av elevens beste. 

– Elevenes stemme er veldig tydeliggjort gjennom lovverket vårt. De skal få informasjon og bli hørt, og gjennom høringene i denne prosessen har de blitt det, sier Tøndel. 

De viktigste endringene i den nye opplæringsloven kan du lese på Utdanningsdirektoratet sine sider. 

– Godt rigget

– Er skolene godt nok forberedt til 1. august? 

– Ja, vi er godt rigget. Men som med alt nytt regelverk vil det alltid være en innkjøringsfase, selv om vi har det hundre prosent klart på papiret. Det må vi ta høyde og ha forståelse for, sier Ysland. 

 

Skrevet av Jonas Withbro Orkland kommune

Sist oppdatert 01. juli 2024

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer