meldal.no i Orkland

 

Trenger vi en gratis nettportal som meldal.no når Meldal kommune slår seg sammen og blir en del av Orkland kommune fra 2020?


05.07.2019 - Helga Romundstad
Kategori: Kultur, Næringsliv

Per i dag gir meldal.no sine leserne gratis nyheter og omtaler fra næringsliv og arrangement rundt omkrig i Meldal. Spørsmålet er om vi trenger en slik uformell og gratis portal i fremtidens kommunestruktur?

Siden i fjor sommer har meldal.no hatt en spørreundersøkelse gående. Undersøkelsen ville gjerne finne ut hva meldal.no sine lesere ønsker seg for nettavisen når Meldal kommune slår seg sammen i Orkland.

Sporreundersokelse2

Per dagens dato er det knapt 100 personer som har deltatt i undersøkelsen. Dessverre er dette langt færre enn hva meldal.no hadde håpet på. I april etterlyste vi flere deltagere uten at det hjalp stort. Hvordan skal vi tolke dette? Er interessen for portalen lav? Eller har ikke folk tatt seg bryet med å delta?

Uansett lav deltagelse på undersøkelsen, viser resultatet et flertall for å beholde meldal.no som den nettavisen den er i dag:

Resultatet fra spørreundersøkelsen.  

Resultat sporreundersokelse3

 

Her er noen tilbakemeldinger fra våre lesere:

Audun Krog Eftedal: Medalen blir jo ikke borte bare fordi kommunegrensene endres. Kanskje bygda til og med nå kan få att namnet sitt, og slippe å dras med den prestedanske l'en inni der?

Olav Sigurd KvaaleJeg synes meldalinger bør kjenne sin besøkelsestid og vise at nettportalen meldal.no blir enda viktigere for en positiv utvikling etter kommunesammenslåinga. Kun 70 av 4000 innbyggere har uttalt seg. Denne portalen er limet mellom innbyggerne og samtidig en magnet for å trekke utflytta meldalinger og andre til Meldal. En lang næringsutviklingshistorie må fortsette. Bergmannskonferansen som starter i dag skal kjempe for at kommunen skal beholde sin gunstige arbeidsgiveravgiftssats. Meldal.no pleier å ha fyldig reportasje fra denne konferansen.                                                                                                                                                                                                           
Åshild Svinsås: Navnet Meldal må vi da beholde om vi går sammen inn i en ny"storkommune". Vi må nå leve som før. Portalen må ihvertfall bestå .Vi er nå meldalinger selv om vi får et annet navn på kommunen.                                                                                                                                                                                                                                                      
Tilbakemeldinger fra de som ønsker meldal.no i en annen form: 
 • Kanskje prøve å få til flere artikler om ting som foregår, skrive "nyheter" og ikke bare gamle artikler fra historielaget.
 • Samarbeidende med Orkland.
 • Dekke et større område, altså som Orkland.no.
 • Søndre Orkland.no.
 • Ønsker stoff fra hele Orkland kommune
 • Kanskje som en egen fane på Orkland.no?
 • Etter sammenslåing blir Meldal mer som en utkantkommune. Det er viktig at det som foregår i gamle Meldal kommune blir kommunisert til Orkland kommune gjennom artikler i meldal.no. Det er også viktig å ha reportasjer fra resten av Orkland om saker som har særlig interesse for gamle Meldal. Tilflytting fra utflytta Orklendinger vil øke med god informasjon om næringslivet i gamle Meldal. Dessuten er det stor og god aktivitetsmuligheter for barn og ungdom i Meldal.
 • Få inn stoff fra hele Orkland. Ha inn tid og sted i artiklene. Få fast ansatt journalist - få med flere ungdommer. La flyktninger vise seg fram på meldal.no det samme gjelder ungdommer. Alle lag og organisasjoner bør vise seg fram på meldal.no. Skolene og elevene kan inspireres t å skrive litt om hva de jobber med både på skolen og i fritiden. Kanskje ha det som valgfag på skolen?

Tilbakemeldinger fra de som ikke ønsker meldal.no skal bestå:

 • meldal.no bør ikke bestå fordi Meldal kommune opphører.
 • meldal.no bør ikke bestå da veldig lite daglig stoff.
 • medal.no bør bli som en del av den nye kommunen.

 

Hva som vil skje med meldal.no inn i den nye kommunen er nå opp til styret i meldal.no og Orkland kommune. meldal.no sine lesere har iallfall hatt muligheten til å si hva de mener om saken. Uansett, er Meldal sin lokale nettavis fortsatt avhengig av støtte fra næringslivet og den nye kommunen, samt bidrag til stoff fra lag og foreninger for å kunne fortsette som aktuell portal for søndre del av Orkland.

 

Red.: HR 

Annonser


Medlemmer