meldal.no ønsker seg flere skribenter - kanskje er du den vi ønsker oss?

 

Som skribent hos oss er det viktig å ha interesse for lokale nyheter, både innen bygdas næringsliv og på andre områder.


06.03.2018 - Hilde Stina Elshaug

Meldals store og brede kulturaktivitet er også noe en bør ha en viss interesse for. En del av arbeidsoppgavene er å lage reportasjer/artikler på egen hånd, men ofte kan oppgavene dreie seg om å redigere tekst vi får inn fra organisasjoner eller bedrifter og publisere disse.

Fotografering og redigering av bilder hører også med til oppgavene. Skriftlig formuleringsevne er naturligvis viktig, og en viss erfaring i bruk av digitale verktøy bør du ha.

Vi gir opplæring i bruk av våre verktøy og rutiner.

meldal.no har allerede enkelte gjesteskribenter som bidrar med stoff fra egne interesseområder gratis til oss - og vi vil gjerne ha flere slike!

Vi har imidlertid behov for å knytte noen skribenter tettere til oss og vil derfor gjerne inngå avtaler som innebærer betaling for redaksjonelt arbeid. Dette vil da være gjensidige avtaler som er forpliktende for begge parter.

meldal.no er en gratis nettavis som primært dekker Meldal kommune, selv om vi enkelte ganger intervjuer meldalinger som har flyttet fra bygda. Det bør også nevnes at vi har en del medlemmer fra nabokommuner som vi også omtaler. Lesere har vi over hele Norge og også en del andre land.

Vi er det en kaller et ultralokalt medium og drives som en interesseorganisasjon uten økonomisk gevinst som formål.

Ta kontakt med oss på redaksjon@meldalsnett.no og fortell om deg selv, så tar vi kontakt.

 

Les mer om oss her: http://www.meldal.no/topp/om-meldal-no/ 

Red: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer