meldal.no ønsker seg flere skribenter - kanskje er du den vi ønsker oss?

 

Som skribent hos oss er det viktig å ha interesse for lokale nyheter, både innen bygdas næringsliv og på andre områder.


06.03.2018 - Hilde Stina Elshaug

Meldals store og brede kulturaktivitet er også noe en bør ha en viss interesse for. En del av arbeidsoppgavene er å lage reportasjer/artikler på egen hånd i tillegg til å fotografere. For det meste greier man seg med et brukbart kamera på telefonen.

E noenlunde god skriftlig formuleringsevne er naturligvis viktig, og en viss erfaring i bruk av digitale verktøy bør du ha.

Vi gir opplæring i bruk av våre verktøy og rutiner.

meldal.no har allerede enkelte gjesteskribenter som bidrar med stoff fra egne interesseområder gratis til oss - og vi vil gjerne ha flere slike!

Vi har imidlertid behov for å knytte noen skribenter tettere til oss og vil derfor gjerne inngå avtaler som innebærer betaling for redaksjonelt arbeid. Dette vil da være gjensidige avtaler som er forpliktende for begge parter.

meldal.no er en gratis nettavis som primært dekker Meldal kommune, selv om vi enkelte ganger intervjuer meldalinger som har flyttet fra bygda. Det bør også nevnes at vi har en del medlemmer fra nabokommuner som vi også omtaler. Lesere har vi over hele Norge og også en del andre land.

Vi er det en kaller et ultralokalt medium og drives som en interesseorganisasjon uten økonomisk gevinst som formål.

Ta kontakt med oss på redaksjon@meldalsnett.no og fortell om deg selv, så tar vi kontakt.

 

 

Artikkel fra arkiv

Annonser


Medlemmer