Meldal og Løkken Verk sanitetsforeninger vil bevilge 100.000 til barne- og ungdomsarbeid

 

Lag og organisasjoner som driver arbeid for barn og ungdom under 18 år i Meldal kommune kan søke om støtte.


12.05.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Barn og ungdom, Lag og foreninger

Turid Kristin Simundset og Aud Løfshus tar imot skriftlige søknader fram til 25. mai. En søknad må inneholde beskrivelse av hva laget søker om støtte til, siste års regnskap, navnet på kasserer og banknummer.

 

Les mer i annonse på siden

Red: HSE

Annonser


Medlemmer