Meldal Sanitetsforening jubilerer og feirer 125 år.

 

I de små ting frihet. I de store ting enighet. I alle ting kjærlighet. Det er valgspråket til alle sanitetsdamene.


13.03.2023 - Aud Inger Kalseth

Meldal Sanitetsforening ble stiftet i 1898, bare to år etter Norske Kvinners Sanitetsforening ble grunnlagt. Det var i første rekke helsearbeid som var grunnlaget. Kvinnene skjønte at de måtte ta grep for å prøve å forebygge sykdom og få i gang syke- og barnepleie og arbeide for lindring av sykdom.

Med Thora Støren som foregangskvinne ble sanitetstanken fremmet gjennom ulike kanaler. At kvinner skulle administrere og lede dette arbeidet, var en tanke som kvinnene stilte seg tvilende til, og som slett ikke ville bli akseptert av mannfolka. En slik tanke trengte tid for å modnes.

Det første møtet 6.mars i 1898 valgte et styre på 8 medlemmer til å ta seg av de daglige gjøremål, mens det var årsmøtet som tok viktige avgjørelser og var lagets øverste myndighet. Alle medlemmene hadde stemmerett.

Det var mange oppgaver å ta tak i. Sanitetsforeningen så det som en av sine første oppgaver å anskaffe gummilerret, luftputer og stikklakener. Når folk ble sengeliggende i hjemmet kunne lån av slike hjelpemidler forhindre liggesår og dempe smerter.

Behovet for faglig pleie ble en sak som sanitetsforeninga engasjerte seg i, og den første som ble utdannet ved N.K.S. sykepleierskole i Oslo, var Karen Langset. I 1901 var hun ferdig og begynte å arbeide i Meldal som ambulerende sykepleier. Forløperen til hjemmesykepleien.

Arbeid for bedre hygiene i hjemmene ble et viktig arbeid. Renslighet var varierende men jamt over var nok de hygieniske forhold dårlige. Smittsomme sykdommer hadde gode forhold for å utvikles da det var vanlig med felles grautfat på bordet og ølbolle som gikk på rundgang. Vassausa i stampen var drikkekar for alle og spyttbakke på golvet var et vanlig syn.

Beredskapsarbeid var også noe som sanitetskvinnene tidlig tok tak i. Det var først og fremst for at det var usikkert hvordan unionsstriden med Sverige ville ende. Det ble satt i gang et arbeid med å skaffe tilveie sykemateriell som ble til beredskapslager.

I kampen mot tuberkulosen var sanitetskvinnene gode støttespillere til det arbeidet som Dr. Eilert Støren satte i gang og det ble vedtatt å bygge Meldal Sykehjem. Det ble tatt i bruk 30.januar 1908 og på et skilt over døren stod det: Milde gaver bygget Meldal Sykehjem.

Senere ble det vedtatt å bygge et barnehjem som stod ferdig i 1927.

I 1950 ble det vedtatt å dele Meldal Sanitetsforening i to og Løkken Verk Sanitetsforening oppstod. Ved delinga ble ansvaret for barnehjemmet lagt til Løkken Verk Sanitetsforening, mens sykehjemmet fortsatt ble drevet av Meldal Sanitetsforening.

I 1974 tok kommunen over drifta av sykehjemmet og i 1980 ble det fylkeskommunen som tok over og navnet ble Meldal Helsetun. For oppgjøret fra fylkeskommunen ble det vedtatt å bygge eldreboliger og Sanitetsheimen ble til bak (eller foran) Meldal Helsetun.

Thora Støren var formann fra starten og til 1935 (37 år). Da var det kommet et nytt distrikslegepar og Astrid Hesselberg ble valgt til formann. 12 kvinner var ledere i de første 100 årene og siden har Kari Ingeborg Lund vært formann i 20 år før dagens leder, Turid Kristin Elshaug, tok over.  

Det er fortsatt mange oppgaver for sanitetskvinnene, men rekrutteringen er alarmerende dårlig. Nå må snart unge kvinner og menn gå sammen og danne arbeidslag så ikke saniteten dør ut. Det er mange spennende, viktige og utfordrende oppgaver som samfunnet trenger hjelp til.

Kilde: Meldal Sanitetsforening 100 år av Ola Uvøyen.

 

Annonser


Medlemmer