Mye tyder på at vi har bilfører(e) som har spisskompetanse på “børning” i Meldal

 
26.07.2017 - Stein Elshaug
Kategori: Nyheter

Mange har sikkert sett disse merkelige svarte stripene på veien fra Bergslia, over Kråkhaugen og på Løkken og lurt på hva dette kan være.

Borning 2

 

Her har vi nok en bilist med høy kompetanse på å mestre sin bil og fremskaffe lyd, røyk og svarte striper på asfalten. Mye tyder også på at vedkommende har god økonomi, for dekk er dyrt, selv om man handler hos Helge Ringli. Bilisten må også ha over gjennomsnittet god selvtillit, og tro på seg selv siden adferden har pågått før, eller etter en sving, i motgående kjørefelt og i sentrumsområder med 40-sone. Sist, men ikke minst må denne personen være villig til å risikere sitt eget og medtrafikanters liv og helse, det krever sannelig ikke så rent lite “guts”.

 

Borning 3

 

Men, og det er et stort men:

Hver eneste vår/sommer mister 2-3 ungdommer førerkortet på grunn av "børning". Å drive "børning", spesielt i sentrumsnære områder med mye fotgjengere, har konsekvenser. Bruker man kjøretøyet sitt som leketøy mister man førerkortet. Så enkelt er det. Det følger også med noen tusenlapper i forelegg.

Vi henviser til at "børning" er i strid med aktsomhetsregelen i veitrafikkloven.

Det er selvfølgelig et skjønn. Dersom kjøringen kan være til fare for andre, så er det brudd på vegtrafikklovens paragraf 3.

I vegtrafikklovens paragraf 3 står følgende:

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Det kan vel ikke være tvil om at aktiviteten som er bedrevet her i Meldal kommer inn under denne paragrafen.

 

Tekst og foto: SE


Medlemmer