Nå blir det bygging snart!

Tegning v/Kvadrat arkitekter: Nye Meldal helsetun sett fra sør med Solhagen AD i forgrunn

Orkland kommunestyre har nå behandlet saken om nytt Meldal helsetun.


24.06.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Meldal Helsetun, Orkland kommune

Det var et enstemmig kommunestyre som i dag vedtok rådmannens innstilling om en totalramme på kr 390,9 millioner for bygging av nytt Meldal Helsetun. Det inngås kontrakt med RUTA entreprenør AS og byggearbeid igangsettes. 

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar en totalramme på kr 390,9 millioner for bygging av nytt Meldal helsetun.

Det inngås kontrakt med RUTA entreprenør AS og byggearbeid igangsettes.

Utbygging finansieres som følger:

MVA kompensasjon kr -78,1 millioner

Tilskudd fra husbanken kr -121,0 millioner

Bruk av fond kr -33,9 millioner

Tilskudd Statens VV kr -0,2 millioner

Bruk av lån, investering dekkes av husleie fylkeskommune kr -3,7 millioner

Bruk av lån kr -154,0 millioner

SUM finansiering kr -390,9 millioner

 

Rådmannen vil minne om de prioriteringer som ble gjort i handlingsplan for 2020- 2023, der investeringsnivået ligger på grensen av hva de økonomiske rammebetingelsene gir rom for.

I tillegg må Orkland kommune tilpasse seg et betydelig lavere driftsnivå i årene framover.

Inntektene fra inntektssystemet for de fire sammenslåingskommunene beholdes i femten år framover, men vil etter den tid bli betydelig redusert og krever effektivisering av driften.

Korona- viruset har skapt en del usikkerhet i anbudsperioden, og det vil også være usikkerhet for norsk og dermed også for kommunens økonomi framover.

 

Nytt Meldal helsetun. Tilleggsbevilgning. Oppstart. Byggearbeider.

 

2423D010 9224 42EF AEE9 CF37221BEF2B

Styringsgruppa for nye Meldal Helsetun: Ola Wold (prosjektleder), Siri Eithun, Petter Lindseth, Nils Arne Sletvold, Svein Henry Berdal, Kristin Wangen, … , … , Unni Møkkelgård Resell, Benjamin Baldwin. (Foto: Utenfor kommunestyresalen 28. mai, 2020. HSE)

 

Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer