"Namn langs Orkla" på Meldal bygdemuseum

Stian Hårstad fra Rennebu og Ivar Berg fra Meldal har laga boka "Namn langs Orkla".

Folk satte pris på foredraget rundt boka til Stian Hårstad og Ivar Berg.


07.12.2021 - Anne Mari Svinsaas
Kategori: Kultur, Kulturhistorie, Orkla

Stemningen blir ikke utpreget professoral da Orkla Industrimuseum og Meldal bygdemuseum inviterte til treff i Sølbergslåna, sjøl med to vaskeekte professorer i sentrum. Mandag kveld presenterte Ivar Berg og Stian Hårstad boka si om stadnavn i dalføret vårt, «Namn langs Orkla», namnehistorie frå Orkelsjøen til Orkedalsøren.

Meldal.no har tidligere skrevet om boka, som virkelig er noe helt egenarta. Sjølve idéen med å følge dalførets store elv, Orkla; fra den spede begynnelsen ved Orkelsjøen i Oppdal, innom Kvikne i Tynset kommune (og Innlandet fylke), via Innset og ned bratte stup til roligere lende nedover Rennebu, gjennom Meldal og Orkdal til den renner ut i Orkdalsfjorden – denne ideen er virkelig knakende god. Forfatterne inviterer leseren med på en klukkende, sildrende, rennende, fossende, brølende tur langs livsnerven vår innlagt besøk på gårder, småbruk, villabruk og industri– ei reise i lokalhistorie og navn- og språkhistorie.

Interessant foredrag

Et lite tjuetalls tilhørere møtte opp i Sølbergslåna denne iskalde desemberkvelden. Kaldt ute, men godt og varmt inne. Og «truppen» Hårstad og Berg holdt et interessant og artig foredrag om si reise nedover Orkla. – Ja, vi har nå blitt en slags omreisende trupp. Til vanlig arbeider vi jo som professorer i nordisk språkvitenskap, og jobben vår er å forske, publisere og undervise i denne tematikken. Så kom altså idéen om å følge Orkla med navnehistorie som tema. Og i og med at både Ivar og jeg er vokst opp nokså nær Orkla – i hver vår kommune, riktignok, - ble dette en idé og et arbeid som nå foreligger i bokform. Og truppen Berg og Hårstad er ute på turné, presenterer en humoristisk Stian Hårstad.

De to er opptatt av navn og navnehistorie: – Navn er viktige merkelapper i samfunnet. Uten dem ville livene våre vært svært vanskelige. Vi har interesse for stadnavn; hva som er navnets opprinnelse, hvorfor det heter som det gjør, hvilke omveier navnet har gått opp gjennom tidene fra oldtid via vikingtid og middelalder, dansketid og fram til i dag, sier Berg og Hårstad.

Museet 2

Trivsel med foredrag, kaffe og vaffel i Sølbergslåna.

«Pakke ut» navn

Det har vært viktig for dem å «pakke opp» gamle og mystiske navn som det er krevende å finne opprinnelsa til. Det er slett ikke alltid de kommer helt til den innerste pakken, men de har hatt som ambisjon å komme så langt som mulig med de kildene de har tilgjengelig.

-  Det vi vet, er at elver og andre vassdrag er de eldste stedsnavna i samfunnet vårt. Så har vatn, sjøer, daler og så videre fått navn etter elva. Navnet Orkla, for eksempel, har opprinnelse i ordet ork, som viser til et arbeid. Elva arbeider og graver, og dette har altså blitt kalt ork – det samme ordet som i engelsk språk heter work. Og det er det samme ordet vi bruker når vi snakker om «ørk å hælj», altså arbeid og helg. Orkelsjøen, Orkdalen (Orkladalen) og Orkedalsøren har fått navn etter elva, som i utgangspunktet nok ble kalt Ork, forteller Ivar Berg.

Gamle kart med gamle navn

Han trekker fram navnet Kvam, som en finner mange steder i landet. – Dette er ett av ei gruppe eldgamle ord som ikke brukes som vanlige ord lenger, bare som navn. Kvam er svært gammelt og betyr antakelig ei innsnevring av et dalføre, noe som passer bra når vi tenker på Kvamma i Meldal, sier han.

Berg og Hårstad viste fram en del gamle kart. Dette vakte stor interesse blant publikum, som imidlertid strevde en smule med å orientere seg på de nokså mangelfullt utvikla kartene med til dels dansk-tilpassa navn.
Stian Hårstad tok fram Løkken Verk som et spesielt område hva angår navnsetting. – Her har vi gått fra landskapsnavn til personnavn, eksempelvis gruvenavnene Wallenberg, Fearnley og Astrup. Vi har også navn som har opprinnelse i tysk, eksempelvis ort, stoll og sjakt. Det samme ser vi på Orkanger som har en mye mer bymessig navnsetting, sier han.

Boka «Namn langs Orkla» finner nok veien til mange julepynta stuer i nær framtid, skal en dømme etter interessen på museet. – Og vi har ennå titusenvis av navn å gripe fatt i, så kanskje kommer det ei bok nummer to, sier forfatterne Ivar Berg og Stian Hårstad.

Annonser


Medlemmer