Resfjellet er enda høyere

Hans-Viktor Wexelsen: "Til min store lettelse fungerte teknologien tilsynelatende feilfritt"

Jeg ser at mitt facebookinnlegg om Resfjellet fra april ble sitert på meldal.no den 06.08.2017, og tolker det slik at jeg dermed er medskyldig i at noen har gjort seg den umake å produsere og dekorere varden med et nytt skilt som angir høyden til 1164 m.o.h.


11.08.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg, Friluftsliv

Dette er utvilsomt en forbedring fra det gamle skiltet, men jeg frykter at man også denne gangen har trukket forhastede konklusjoner. Mitt geomatiske alter ego, Dr.Victor Vektor, mener det er behov for å presisere dette spørsmålet særdeles grundig, med alle de tungrodde formuleringer og ubegripelige faguttrykk som anses nødvendig for å understreke at denne tematikken må behandles med det største alvor.

For det første går det frem av diskusjonen under det nevnte innlegget at jeg tar sjølkritikk for å ha presentert den første illustrasjonen (som ble gjengitt på meldal.no) uten de nødvendige forbehold. Denne var basert på en terrengmodell med bakkeoppløsning 50 cm som igjen er generert fra laserscanning med 2 målinger per kvadratmeter. Målinger som treffer oppstikkende objekt (bygg, trær osv.) er maskinelt tolket og silt bort fra modellen, og dette medfører at varden ikke blir riktig gjengitt. Derfor presenterte jeg en ny illustrasjon basert på en overflatemodell (alle lasermålinger). I denne modellen kommer varden tydelig frem, og høyeste punkt oppgis til 1166.74 m.o.h. Modellen er ikke nøyaktig nok til å avgjøre hva som er høyeste punkt med fast fjell, men de genererte høydekurvene antyder at svaret sannsynligvis ligger nærmere 1165 m.o.h.

 

image1

Overflatemodell av vardetoppen med genererte høydekurver

 

 

image2

Slik ser overflatemodellen av vardetoppen ut i 3D

 

For det andre har jeg presisert at innmåling med skikkelig utstyr er nødvendig. Jeg har med årene utviklet et relativt omfangsrikt legeme og et kondisjonsnivå som neppe kan sies å være på toppidrettsnivå. Turen har derfor latt vente på seg inntil artikkelen på meldal.no samt inspirasjon fra spreke familiemedlemmer omsider utgjorde den nødvendige motivasjonen.

Vel fremme på toppen antydet min håndholdte GPS at tallet 1165 kan vise seg å stemme. Det overrasker meg noe at dette ikke har blitt påpekt tidligere av alle dere langbente fjellgeiter som stadig vekk springer opp hit bare for moro skyld.

 

 

image3

Denne ble lagt på nordvestsiden av varden, og etter litt betenkningstid landet høydetallet på 1165 m.

 

For Dr.Victor Vektor er selvsagt bruk av slike enkle instrumenter en forkastelig forenkling, og derfor var utstyr med betydelig mer troverdighet medbrakt.

Til min store lettelse fungerte teknologien tilsynelatende feilfritt (se hovedbilde øverst. red anm.)

 

-Herved presenteres en oppdatert illustrasjon over tilgjengelig høydeinformasjon om kommunens høyeste punkt:

image5

 

Kartverket har nylig produsert 1m høydekurver og terrengpunkt basert på laserscanningen. Her oppgis toppunktet til 1165.21 m.o.h. men det er plassert litt innpå varden. Mine målinger er helt i samsvar med overflatemodellen og tyder på at fast fjell nordvest for varden er akkurat over 1165 m.o.h. mens nivået et par meter lenger sør er akkurat under. Noen centimeters unøyaktighet er det fremdeles, og man bør derfor ikke bli altfor opptatt av desimalene.

Det er en god tradisjon å avslutte alle faglige artikler med rikelig forbehold og ansvarsfraskrivelse. Derfor nøyer jeg meg med å konkludere på denne måten:

Basert på tilgjengelig informasjon er det sannsynlig at kommunens høyeste punkt med fast fjell kan rundes av til 1165 meter over havet (høydesystem NN2000)

Jeg vil på ingen måte frata folk gleden ved å diskutere denne tradisjonsrike problemstillingen. Derfor avslutter jeg med å fastslå at det viktigste spørsmålet fremdeles er ubesvart:

Kanskje er fjellet høyere under varden enn rundt?

Hvor høyt er egentlig Resfjellet da?

Jeg aner ikke.

 

 

MELDAL KOMMUNE

HANS-VICTOR WEXELSEN

Plan og GIS-ansvarlig 

Annonser


Medlemmer