Orkland Arbeiderparti mener fylkesrådmannens forslag til kutt på Meldal vgs er svært uheldig

Trude T Gulbrandsen (Arkivfoto)

Orkland Arbeiderparti registrerer at fylkesrådmannen i Trøndelag foreslår å ikke lyse ut Vg1 Design og Håndverk og Vg2 Data og elektronikk ved Meldal Videregående skole for skoleåret 2019-2020.


07.11.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg, Politikk

Dette oppfatter vi som svært uheldig for elever og næringslivet i vår region.

Orkland Arbeiderparti mener et godt utvalg i studieretninger er viktig både for elever, skolen og næringslivet. Et bredt fagtilbud sikrer ungdom valgfrihet der de bor, og arbeidslivet tilgang til faglært kompetanse. Den desentraliserte skolestrukturen i Trøndelag gjør det mulig for ungdom å ta videregående utdanning nært hjemmet. Det er bra for både ungdommen vår og for lokalsamfunnet. 

For studieretningen Design og Håndverk er det varslet endringer i strukturen fra skoleåret 2020-2021. Hva dette betyr for tilbudet ved Meldal vgs er vet vi ikke per i dag. Orkland Arbeiderparti mener det er viktig å gi ungdom mulighet til å velge denne studieretningen fra høsten av. Det vil være uheldig å kutte i tilbudet ett år før strukturelle endringer uansett kommer.

Næringslivet i regionen fremhever det tette samarbeidet med Meldal Videregående skole som viktig for å rekruttere ny arbeidskraft.
Data og elektronikk et av mange fagområder hvor vi trenger mer kompetanse i årene som kommer. Utviklingen går raskt når det gjelder både automatisering og teknologiutvikling, dermed vil utlysning av Vg2 Data og elektronikk være veldig positivt for å sikre ny arbeidskraft i vår region.


Styret, Orkland Arbeiderparti

Annonser


Medlemmer