Orkland presenterer den nye ledergruppen

 

- Etter en god prosess er den strategiske ledergruppen til rådmannen i Orkland på plass, skriver Orkland kommune på sin hjemmeside mandag formiddag.


09.04.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Siste fra kommunen

Tillitsvalgte har vært med på alle intervju, og det har også vært brukt et rekrutteringsbyrå for eksterne vurderinger og kvalitetssikring av prosessen. Ingvill Kvernmo ble ansatt som prosjektleder for kommunesammenslåingsprosessen, og rådmann for Orkland allerede i mai i fjor. Hun tiltrådte stillingen i 100 prosent 15. september i 2017.  

Kommunalsjef for samfunn: Petter Lindseth vil ha hovedansvar for tekniske tjenester, plan og forvaltning, brann og redning, og kultur og idrett. 

Kommunalsjef for Helse og mestring: Kristin Wangen vil ha hovedansvar for helse, pleie omsorg, mestring og NAV.

Kommunalsjef for Oppvekst: Eva Sæther vil ha hovedansvar for skoler, barnehager, voksenopplæring, flyktningetjenesten, og barne-familietjeneste. (Barnevern, helsestasjoner, ppt) 

Økonomisjef: Svein Henry Berdal vil ha ansvar for økonomifunksjonen i Orkland. 

Personalsjef: Stein Arne Jakobsen vil ha ansvar for personalområdet i Orkland og organisasjonsutvikling.

Leder for digitalisering og kommunikasjon
Vi vil også opprette en ny stilling som leder for kommunikasjon og digitalisering. Ingen av de fire kommunene har denne stillingen i dag. Orkland kommune er ambisiøs på digitaliseringsfeltet, og skal bli en kommune som tar i bruk ny teknologi for å skape bedre tjenester. Leder for kommunikasjon og digitalisering vil ha ansvar for IT, kommunikasjon, digitalisering, arkiv og servicetorg. Stillingen lyses ut eksternt.

 

Les hele saken her: 

Disse leder Orkland

 

Agdenes kommune Meldal kommune Orkdal kommune Snillfjord kommune

 

Red: Hilde Stina Elshaug

Foto: Orkland kommune

Kilde: Orkland Kommune


Medlemmer