Siste høringsmulighet for kommuneplanens arealdel: – Sjekk hvordan du og din eiendom er berørt

I dette skogsområdet langs Sæterdalsveien i Meldal foreslås det å åpne opp for å bygge inntil tre boliger i planperioden. Innfelt: Fagleder for plan, Ingrid Voll. Foto: Orkland kommune

 

Ingrid Voll oppfordrer folk til å ta en nærmere titt på de siste endringene kommunestyret vedtok like før jul. Frist for innspill er 4. februar.


09.01.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

 

Prosessen med kommuneplanens arealdel nærmer seg slutten. I siste møte før jul vedtok kommunestyret å gjennomføre en begrenset høringsrunde for de siste endringsforslagene som nå er foreslått i planen.

– Det største endringsforslaget er ønsket om å legge til rette for mer spredt boligbygging i Orkland. Derfor foreslår vi nå muligheten for å fradele tomter på et femtitalls områder, sier fagleder for plan Ingrid Voll, som presiserer at det er primært denne delen av arealplanen kommunen nå ønsker innspill på.

Her finner du nærmere informasjon om hvilke områder det dreier seg om

Scroll deg ned til kapittelet «Noen endringsforslag må sendes på ny høring.»

Øvrige høringsområder

I tillegg til forslaget om spredt boligbygging kan du også komme med uttalelser på tre andre endringsforslag. Det første gjelder endring av arealformål og bestemmelser for området mellom Jernbanegata og Orkdalsveien/torget på Orkanger. Det andre gjelder de foreslåtte endringene av bestemmelse for Beitøra/Laksøra. Det tredje omhandler forslaget om å oppheve syv gamle disposisjonsplaner/strandplaner.

Begrenset høring – sjekk din eiendom

Voll minner om at den ordinære høringsrunden er avsluttet og at det er for sent å komme med nye merknader eller fremme gamle forslag på nytt som ikke er en del av planforslaget som nå foreligger.

– Vi oppfordrer uansett innbyggerne om å studere planforslaget for å se hvordan det står til med egen eiendom, eller områder du har spesiell interesse for. Oppdager du feil, eller trenger bistand til å finne fram i kart og andre plandokumenter er det bare å ta kontakt med oss, sier Ingrid Voll.

Skriftlig høringsuttalelse

Høringsuttalelse til de foreslåtte endringene kan sendes på e-post til postmottak@orkland.kommune.no eller i post til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger innen 4. februar. 

Har du spørsmål, eller trenger bistand til å orientere deg på kartet? Ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 72 46 73 00

Plandokumentene finner du på kommunens temaside om arealdelen: Kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Orkland kommune


 

Skrevet av Steinar Larsen Orkland kommune
Sist oppdatert 06. januar 2023

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer