Skolepolitikk og Meldal videregående skole

 

Det er dessverre ikke overraskende at Fylkesrådmannen må handle ut i fra konsekvensene av Ap sin strategi på skolefeltet.


07.11.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg, Politikk

Vi hører APs Bergsrønning Haugen, fortelle om hvordan partiet ønsker et bredest mulig tilbud i distriktsskolene og at nærhet til skolen prioriteres.

Dette fører til at man smører tynt utover, noe som gjør tilbudene vanskelig å opprettholde. Med ønsket om et bredest mulig tilbud er det ikke rart at fylket sliter med å tilpasse skoletilbudet både til næringslivets behov og tilgangen på lærlingplasser.

Høyre vil la distriktsskolene utvikle sin profil på bakgrunn av lokalt næringsliv. Gjerne i et tettere samspill og samarbeid med lokalsamfunnet forøvrig. En ting er å legge til rette for et tilbud ungdommer ønsker seg der de bor, men elevene og utdanningssektoren trenger en skole som tar grunnlaget og behovet for utdanning på alvor.

Hvis distriktsskolene skal overleve dagens trend med synkende elevtall i distriktet må vi akseptere at fylket er mangfoldig, men også ulikt. Vi må satse på bærekraft og de lokale behovene. Når man prøver å ha likhet og et bredest mulig tilbud i hele fylket, vil det dessverre føre til flere forslag om reduksjoner i studietilbudet slik vi ser i mange distriktets videregående skoler i fylket i dag.

Hvis APs skolepolitikk medfører at data og elektronikk ved Meldal vgs blir lagt ned, er det sterkt beklagelig. Og jeg er redd vi vil se det sterke fagmiljøet innen elektronikk i vår region svekkes.

Et robust elektrofag i Meldal passer som hånd i hanske til regionens næringsliv. Næringslivets engasjement viser også at skolen i dag når langt, men kan utvikles ytterligere for å styrke grunnlaget for aktivitet og bosetning i hele vår region. Da blir det feil å føre en skolepolitikk som ikke ser at fylket er mangfoldig og ulikt. En skole der Arbeiderpartiet ønsker likhet på tvers og på tross av ulike behov, kan bli distriktsskolenes bane.

 

Jan Grønningen 

Fylkestingsrepresentant for Høyre

Annonser


Medlemmer