Slåttveien åpnet med ny parkeringsplass for turgåere

Loe og Loe håper mange finner veien fra Losgrenda til Våttån

Etter at Slåttveien ble ødelagt i vinter, er den nå oppgradert og alle som vil kan lett komme seg til Våttån fra Losgrenda. 


30.07.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Friluftsliv, samfunn

Slåttveien er en tre kilometer lang skogsbilvei som starter fra Losveien og ender ved utgangspunkt for tur til Losvåttån. I vinter ble veien stengt da is og vann grov ut, tok med veimassene, og ødela røret som bekken rente gjennom. 

-Tirsdag fullførte Loe/Lilleås Maskin arbeidet med topplag med grus, så nå er det toppers, sier de to bøndene Erik Svinsås-Loe og Erik T. Loe, som representer veilaget som også består av tre andre bønder i nabolaget. Det er lagt inn nytt rør under veien der bekken renner gjennom, og laget flott parkeringsplass for turgåere nesten helt i enden av veien, der stien til Våttån starter. -Nå håper vi mange vil finne veien til Våttån og den nye Våttåstuggu som er et lett tilgjengelig turmål som passer godt for barn. Det fins flere stier opp fra motsatt side, men fra enden av Slåttveien er det kortest vei til toppen.  

 

3EEB8294 E408 41AC AAB7 E2EFFA75D774

Fra Losveien tar du til høyre ved den røde garasjen. Erik Svinsås-Loe og nabo Erik T. Loe (leder for veilaget) konstaterer fornøyd at den siste dungen med grus nettopp er skrapet utover. 

 

Slåttveien ble anlagt av bøndene i Losgrenda på begynnelsen av 70-tallet for dyrking av fellesbeite for å avhjelpe ferieavviklingen deres. Meningen var å bygge fjøs til melkekyrne, men dette ble aldri noe av blant annet fordi det ble for kostbart å få lagt strøm til stedet. Man fant også ut at området var for myrlendt for store kjøretøy. Beitemarka er derimot fortsatt i bruk til kviger og nå er det også en okse som beiter ved Slåttveien, et par kilometer opp fra grenda. Før du starter på stigningen opp, finner du en informasjonstavle hvor du kan betale bompenger med vipps, eller kontanter.

 

92B92BDA D8D0 46CC AF96 717F05CBD8A7

Her er det plass til å parkere flere biler. Kort spasertur til Våttåstuggu. På befaring onsdag, åpnet himmelens sluser seg, så vi fikk konstatert at veien har et solid og stabilt dekke

 

5DB8E375 D199 4F6E AF47 A4F75ACBC588 1 201 a

Her går du over jordet og finner stien til Våttån i skogholtet. 10-15 minutters gange til toppen i lett terreng. Ingen skilting foreløpig, men dette kan komme på plass etterhvert.

 

D54F306D AC27 4455 92E9 A7F07C3E5256

Nytt rør i god dimensjon er på plass under veien. Lo/Lilleås Maskin har hatt full-enterprise på å renovere Slåttveien, og onsdag var veien klar for å ta imot alle som vil besøke Våttåstuggu fra Losgrenda. 

 

6F6EE7D4 096F 48ED BAC6 F7350C3518A9

Her renner bekken  i nytt rør under Slåttveien. Veien gruses og skrapes jevnlig og er dimensjonert for blant annet store tømmerbiler med henger.

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer