Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 20.05.2020

Foto fra Yr.no, Copyright Patrick

Unngå all skredterreng fra midt på dagen. Kraftig solinnstråling vil gi store naturlig utløste skred.


19.05.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: vær

Publisert: 19.05.2020 kl. 16:48

Stigende temperatur og kraftig solinnstråling vil gi naturlig utløste skred i mange himmelretninger.
Sørlig sektor vil være særlig utsatt. Nattefrost senker skredfaren på morgenen og skredproblemet vil være størst ut på ettermiddagen. Skredfaren vil være størst i ytre strøk der det har kommet mest snø. Fokksnø er fortsatt hovedproblemet i høyden og det har kommet mye snø slik at skred kan bli svært store.
De store mengdene snø i kombinasjon med temperaturstigning danner spenninger i snøen. Store naturlig utløste skred kan gå i flere himmelretninger.
Det vil også kunne gå mange mindre løssnøskred i solvendte heng.
Unngå områder som er utsatt for glideskred.
Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd
Red: HSE

Annonser


Medlemmer