Takkefest på Orkland Rådhus.

 

Mandag 5.desember var flyktninger fra Ukraina og alle som har bistått som frivillig løpet av 2022 invitert til Orkland Rådhus for å bli gjort litt stas på.


05.01.2023 - Aud Inger Kalseth

Det var en spent og litt nølende forsamling som fant seg plasser i Kommunestyresalen. Språkproblemer gjorde at ikke alle var helt sikker på hva som skulle foregå. Noen av Ukrainerne har lært norsk imponerende fort, mens andre har god bruk for (og veldig god hjelp av) den språkappen som er utviklet. Den brukes også i skolen for å avhjelpe mangelen på tolker.
Elever fra Kulturskolen var engasjert for å underholde. Det var Petter på piano, Petter og Hans Christian spilte sammen på piano og saksofon og til slutt var det Ane som både sang og spilte (piano). Alle tre var flinke utøvere som vil nå langt hvis de fortsetter å øve.
Olga Ucinska var kveldens konferansier og syntes det var trivelig å få være med på å gjøre stas på flyktninger og frivillige.
Kommunedirektør Ingvild Kvernmo var til stede og fikk hilse til de inviterte. Hun la ikke skjul på at det var en utfordring for kommune å få flyktninge-krisen i fanget før pandemien var over. Derfor var hun glad for at det kunne gjøres stas på flyktninger, frivillige og ansatte. Det er et stort kommunalt apparat som settes i sving for at flyktningene skal tas imot og bosettes på en god måte. Det er flyktningetjenesten, voksenopplæringa, Orkdalstorget, NAV, helsestasjon, frivilligsentralene m.m. Krigen skapte et engasjement blant folk for Ukraina, og mange tok imot Ukrainere privat i tillegg til at mange stilte opp som frivillig. Det er lagt vekt på å bosette Ukrainerne i hele kommunen og derfor er det et stort behov for hjelp til transport, klargjøring av leiligheter og sosial kontakt. Så en stor takk til alle frivillige, uten deres hjelp hadde det ikke gått så bra.
Ungene hadde et tilbud i kinosalen med film og godteri, og alle sammen fikk servert wraps med drikke til.
Frivilligsentralen var engasjert til å stå for den praktiske gjennomføringa av festen. De benyttet anledningen til å takke av to av sine medarbeidere som har sluttet. Eli Anne Kalseth har avsluttet sitt vikariat i Meldal og Jannicke Meland i Lensvik har gått over til en annen stilling i kommunen.

Annonser


Medlemmer