Trøbbel med høreapparatet? Det er hjelp å få – helt gratis!

Foto: Mostphotos


Høreapparater krever regelmessig vedlikehold, inkludert rengjøring, batteribytte, og justeringer. Dette kan være tidkrevende og utfordrende, spesielt for eldre eller personer med begrenset finmotorikk​. Men i Orkland finnes det hjelp!


30.06.2024 - Rita Smedplass
Kategori: Orkland kommune

Visste du at over én million nordmenn har problemer med hørselen? Og det er hvis vi måler hørselen på det beste øret. Tar vi med dem som har hørselstap på minst ett øre, anslås det at 36 prosent, altså 1,9 millioner nordmenn, har hørselsutfordringer.

Flere skulle brukt høreapparat

I Norge bruker omtrent 300 000 personer høreapparat. Dette tallet kommer fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), som også rapporterer at mange flere nordmenn sliter med hørselsproblemer, men at en stor del av dem ikke bruker høreapparat selv om de kunne hatt nytte av det (Høreforeningen)​​ (NRK)Les hva professor Geir Selbæk sier om hørselsutfordringer og demens

Frivillig innsats

HLF har 15 fylkeslag og 200 lokallag i Norge. Her jobber til sammen 1500 frivillige som hjelper andre hørselshemmede. Et av lagene finner vi her i Orkland. Lokallaget i Orkland består av frivillige som gjør en viktig jobb for hørselsaken i vårt nærmiljø. Et av tiltakene er å tilby likepersoner som er gode støttespillere for andre med hørselsutfordringer. En likeperson er et medmenneske som lytter og deler av egne erfaringer. De gjør en frivillig jobb og skal gjennom sine egne erfaringer og kunnskap, være gode samtalepartnere, motivere til å bruke aktuelle hjelpemidler, informere, gi råd og veilede. 

Ta kontakt!

I Orkland kan du blant annet få hjelp til å skifte slanger, rense ørepropper, skifte batteri og filter i høreapparatet ditt. HLFs likepersoner har gjennomført kurs og er godkjente til å utføre likemannsarbeid innenfor den gruppen man har egen erfaring fra og er sertifisert for. De har taushetsplikt, og tilbyr sine tjenester helt gratis!

Har du spørsmål på vegne av deg selv, eller har du kanskje familiemedlemmer som trenger litt informasjon? Ta kontakt på telefon 48 10 34 81 eller på e-post eri-lo2@online.no

Konsekvenser av redusert hørsel

Dessverre viser undersøkelser at mange i alderen 60 til 70 år, som har dårlig hørsel, ikke bruker høreapparat.​ Dette kan få flere uheldige følger:

  • Sosial isolasjon: Personer med dårlig hørsel kan oppleve vanskeligheter med å delta i samtaler og sosiale aktiviteter, noe som kan føre til følelser av ensomhet og isolasjon.
  • Kommunikasjonsproblemer: Dårlig hørsel kan gjøre det utfordrende å forstå og delta i daglige samtaler, noe som kan føre til misforståelser og frustrasjon i relasjoner.
  • Redusert livskvalitet: Hørselsproblemer kan påvirke en persons evne til å nyte aktiviteter som musikk, TV, eller samtaler med venner og familie, og dermed redusere livskvaliteten.
  • Økt risiko for depresjon: Isolasjon og vanskeligheter med kommunikasjon kan bidra til økt risiko for depresjon og angst.
  • Kognitiv tilbakegang: Studier har vist en sammenheng mellom ubehandlet hørselstap og raskere kognitiv tilbakegang, inkludert demens. 
  • Arbeidsrelaterte utfordringer: Dårlig hørsel kan påvirke en persons evne til å utføre arbeidsoppgaver effektivt, noe som kan føre til redusert produktivitet og til og med tap av jobb.
  • Sikkerhetsrisikoer: Personer med dårlig hørsel kan ha problemer med å høre viktige lyder som alarmer, varselsignaler, eller biler i trafikken, noe som kan føre til farlige situasjoner.
  • Forverret hørsel: Ubehandlet hørselstap kan bli verre over tid, noe som kan gjøre fremtidig behandling mindre effektiv.

Punktene over er frembrakt ved hjelp av kunstig intelligens (KI).

 

Skrevet av Steinar Broholm Larsen Orkland kommune

Sist oppdatert 28. juni 2024

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer