Trygge lokalsamfunn

 

Er du en lokal "digitaliseringsminister"?


04.07.2019 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg, Politikk

Som ordførerkandidat for Høyre i Orkland vil jeg jobbe for at mennesket settes foran systemet. Kommunens ansvar er å tilby gode, tjenester tilpasset innbyggerne med et godt sikkerhetsnett.

Jeg ønsker åpenhet og mangfold i tjenestetilbudet, slik at alle kan få friheten til å velge det tilbudet som passer best for seg og sin familie. Derfor ønsker Høyre alle gode krefter, ideelle, private og offentlige velkommen for å kunne løse velferds-utfordringene i samspill. 

 

Det er utelukkende positivt at flere lever lenger og kan forbli en ressurs både i arbeidsliv og frivilligheten. Færre yrkesaktive per pensjonist utfordrer likevel de kommunale tjenester og fordrer at vi finner nye og bedre løsninger for å kunne opprettholde dagens velferdstjenester. 

Vi trenger innovasjon, digitalisering og ny teknologi for å få bedre og mer effektive tjenester.

Økt digitalisering vil også frigjøre ressurser som i stedet kan brukes på  kvalitetsforbedringer innen skole og helse. Digitalisering av både de statlige og kommunale tjenestene vil imidlertid kreve bedre introduksjon og opplæring av stadig flere brukere.

Nye Orkland kommune trenger derfor en egen "digitaliseringsminister" som hjelper brukere i gang med nye tjenester og løser digitale utfordringer for innbyggerne i hele den nye kommunen. Dette er en oppgave som egner seg godt for et samarbeid mellom offentlig og frivillig arbeid. En krone investert i frivilligheten gir samfunnet høy avkastning i form av frivillig innsats, økt engasjement og bedre inkludering. Mulighetene er mange og dagens regjering har gledelig styrket rammevilkårene for frivillig sektor betydelig.

 

Høyre skal være en garantist for det bærekraftige norske velferdssamfunnet. Vi trenger et samfunn der flest mulig er i jobb, der innbyggerne inkluderes, gis valgfrihet, og der vi bidrar til å nå klimamålene. 

 

 

Jan Grønningen

Ordførerkandidat for Orkland Høyre.

Annonser


Medlemmer