Utdanner neste generasjons redningsmannskap

Jan Steffen Hoem, leder for Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors

Kommende helg skal Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps utdanne neste generasjons frivillige lagledere og medlemmer i søk og redning.

 


09.10.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Lag og foreninger, Pressemelding

11.–14. oktober arrangeres to kurs for operativ innsats i barmarkssesongen. Kursene avholdes i Bymarka i Trondheim.

Ett kurs tar for seg lagledelse under søks- og redningsaksjoner, mens det andre kurset er et obligatorisk kurs for alle frivillige i Røde Kors Hjelpekorps som skal bidra i søk og redning. Nær 70 kursdeltakere og stabspersoner er involvert, og kursdeltakerne kommer fra Røde Kors Hjelpekorps i Trondheim, Malvik, Meldal og Oppland.

 

Store krav til mannskapet

Oppdragene Røde Kors blir kalt ut på er ofte situasjoner med såpass dårlig vær og ulendt terreng at verken helikopter eller ambulanse kommer til. Dette stiller selvfølgelig store kompetansekrav til de frivillige mannskapene.

– Vi har tidligere i år kurset flere frivillige til søk og redning i vintersesongen, med fokus på snøskred og andre utfordringer våre mannskaper møter vinterstid. Nå benytter vi høsten til å utdanne flere frivillige som kan settes inn på barmark, forteller Jan Steffen Hoem, leder for Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps.

Redningsmannskap fra frivillige organisasjoner er bærebjelken i den norske redningstjenesten. Det settes derfor betydelige krav til kursing og utdanning av de frivillige i Hjelpekorpset. Det er stort fokus på den livreddende innsatsen i en alvorlig situasjon, men også sikkerhet for egne mannskaper.

– Under kurset for lagledere gir vi deltakerne muligheten til å tilegner seg ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å lede mannskaper på en sikker, nøyaktig og effektiv måte. Dette inkluderer blant annet valg av lederstil, taktisk planlegging, iverksetting og kontroll av søks- og redningsoppdrag på lagsnivå, foreller Hoem.

På søndagen blir det en stor avsluttende øvelse. Også Norske Redningshunder skal være med på denne øvelsen.

– Å få øve sammen med ekvipasjer fra Norske Redningshunder er svært verdifullt for oss. Vi møtes regelmessig på aksjoner, enten det er søk etter savnede eller redningsoppdrag, og på denne øvelsen får vi øvet på å utnytte hverandres kompetanse, sier Hoem.

 

Søker i både by og skog

Det tradisjonelle bildet av Hjelpekorpset som finner bortkomne fjellturister er riktig, men forteller ikke hele sannheten. Spesielt i Trondheim, Orkdal og større tettsteder er det mange leteaksjoner etter demente, suicidale og mennesker med ulike psykiske utfordringer. 

– På større aksjoner kan vi kalle ut mannskaper fra hele distriktet, og også nabodistrikter dersom aksjonen krever det. Totalt i Trøndelag har Hjelpekorpset om lag 700 godkjente frivillige, så vi kan stille med en betydelig innsats ved en alvorlig hendelse, sier Hoem.

Han understreker samtidig at dette er frivillige som bruker både helger, kvelder, ferier og ubetalt fravær fra arbeidsplassen for å gjøre lokalsamfunnet tryggere.

– Frivillige legger ned mye innsats i kurs og øvelser for å være klare når alarmen går, i tillegg til at frivillige ofte tar fri fra jobben, uten betaling, i forbindelse med søks- og redningsaksjoner.

I løpet av de to siste årene har Røde Kors Hjelpekorps vært med på 136 leteaksjoner etter mennesker med økt selvmordsfare, 89 aksjoner etter demente, 62 aksjoner etter mennesker som er psykisk syke. Til sammenligning var det totalt 161 leteaksjoner de to siste årene etter fotturister, og 64 aksjoner etter skiløpere.

– Vi har de siste 3-4 årene opplevd å i langt større grad enn tidligere bli kalt ut på leteaksjoner etter savnede med økt selvmordsrisiko, eller folk som av ulike årsaker ikke kan ta vare på seg selv. Det dreier seg da ofte om folk som går seg bort med vilje og som ikke vil bli funnet, sier Hoem.

 

20150426 LSOR stjordal regionkurs17

Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps blir ofte kalt ut på oppdrag når ulendt terreng eller uvær forhindrer ambulanse og redningshelikopter å nå frem. Det stilles derfor store krav til kompetanse hos de frivillige redningsmannskapene. Her fra et kurs i Stjørdal for Røde Kors Hjelpekorps i Midt-Norge, 2015. Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors

Sparer distriktet for millioner

Frem til sommeren ble det registrert enda en økning i antall oppdrag, sammenlignet med samme tid i fjor. Også i 2017 opplevde Røde Kors en økning i antall søks- og redningsoppdrag, med totalt 1850 registrerte redningsoppdrag. I Sør-Trøndelag Røde Kors bisto hjelpekorpsene med mannskap i 130 av disse oppdragene.

I 2017 bidro de frivillige mannskapene i Sør-Trøndelag Røde Kors Hjelpekorps med 120 000 tjenestetimer for å sikre den lokale samfunnsberedskapen, en økning fra rett under 88 000 tjenestetimer i 2016. Skulle disse tjenestetimene vært lønnet, tilsvarer det over 33 millioner kroner med en gjennomsnittlig timelønn (SSB). Tar man med alle de andre Røde Kors-aktivitetene, uregistrerte timer og utgifter knyttet til drift og nødvendig utstyr, blir summen betraktelig høyere.

 

20171014.ODON Melhus

Frivillige fra Røde Kors Hjelpekorps i Trøndelag øver på søk og redning i Melhus, oktober 2017. Her var også 330-skvadronen med på øvelsen, som innebar samvirke med flere redningsaktører. Under søndagens øvelse skal Norske Redningshunder være med. Foto: Marius Tvinnereim / Røde Kors

 

Red: HSE 

 

Annonser


Medlemmer