Valg 2023

Anne Mari Svinsaas, førstekandidat for SV i Orkland

 

Siste i dag ut er Orkland SV


08.09.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Politikk, Orkland kommune

Jeg heter Anne Mari Svinsaas, er 64 år, og jeg er førstekandidat for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Orkland. Jeg har en periode bak meg i kommunestyret. I tillegg har jeg sittet i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse (som fungerende leder siden mai) og i det kommunale eldrerådet.

 

Min absolutte hjertesak er at vi må få staten til å ta gruveforurensinga på alvor. SV har gjentatte ganger prøvd å få staten (som er eier av alle nedlagte gruveanlegg) til å ta ansvar for opprydding og tiltak for å hindre forurensing til bekker og ikke minst lakseelva Orkla.

Etter min mening er avrenningen fra bergveltene og tilsig fra gruvene ei tikkende bombe. Vi får mer og mer regn, og regnet blir stadig kraftigere. Vi vet ikke hva som skjer med økende nedbør, og dette må statlige myndigheter ta inn over seg i mye større grad enn det som er tilfellet nå. Målingene av f.eks. kobberinnhold i Orkla, som tidligere ble gjort gjennom faste målestasjoner mellom Svorkmo og Orkanger, er nå begrenset til enkelte målinger gjennom året. Ved kraftigere regn og mer avrenning burde Orkla være mye tettere overvåket enn den er. Dette gjelder ikke bare gruvene i Løkken-området, men nedlagte gruver over hele landet – og langs Orkla spesielt.

 

Orkland SV mener:

 

Skole: Orkland SV er også opptatt av at vi skal oppfylle lærertetthetsnormen og ha nok bemanning i barnehagene. Vi ønsker å beholde Lysheim og Aa skoler (Ytre Agdenes og Krokstadøra) som flerdelte skoler. Skolene på Orkanger må ha mer plass. Både nybygg og rehabilitering må til her.

 

Eldreomsorg:

SV ønsker at alt areal ved Meldal helsetun og Hamnahaugen bo- og omsorgssenter skal tas i bruk. Tida er også overmoden for at eldreomsorgen i gamle Orkdal kommune skal få et kraftig løft, både i form av sykeheim og omsorgsboliger. Vi må ha desentralisert sykepleierutdanning, vi må utdanne flere helsefagarbeidere, og vi må jobbe for hele stillinger i eldreomsorgen for de som ønsker dette.

Eldrerådet skal være en lavterskel-inngang til å fremme saker som angår eldre og er derfor et viktig organ i kommunen.

 

Kultur og fritid: Orkland SV er opptatt av at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på kulturskole, i idrett og andre fritidsaktiviteter. Dette betyr at kommunen må redusere f.eks. halleie enda mer, for ennå er det mange som ikke har økonomi til å delta. Dette forsterker forskjellene blant barn og unge.

 

Vern av ubebygde områder og myr:

Orkland SV mener at regjeringen skal innføre et forbud mot utbygging av myr. Myras betydning som som karbonlager er stor. Myrene spiller også en viktig rolle i tida framover når mer og mer styrtregn rammer oss. Orkland SV ønsker en restriktiv politikk når nye hyttetomter blir planlagt. Hensynet til myr og til å bevare ubebygd natur skal veie tungt, og bygging av veier i utmarka og i fjellet skal gjøre minst mulig skade på natur.

Lenker:

Partiprogram de neste fire årene.

Valgliste.

 

Red:RS

 

 

 

Annonser


Medlemmer