Valg 2023

Hanne Nyhus (varaordfører) 1. kandidat i Orkland AP

 

Vi presenterer Orkland Arbeiderparti og oppfordrer de partiene som ennå ikke har sendt oss sine valgprogrammer til å "raska på"


09.09.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Politikk, Orkland kommune

Min viktigste valgkampsak er at vi må ta grep for å være i stand til å h en god eldreomsorg i kommunen. Vi vet at antall eldre vil fordobles de neste 15 årene, samtidig opplever vi at vi allerede mangler helsepersonell. Det er viktig at vi får på plass gode tiltak som gjør at vi som kommune er i stand til å gi den hjelpa og omsorgen som våre innbyggere har behov for.

 

Arbeiderpartiets viktigste saker:

•            En god og verdig eldreomsorg og et helsevesen som kan møte de behovene våre innbyggere har, fra vugge til grav.

•            Gode oppvekst- og lærevilkår for alle barn og unge. lærernormen skal innfris på alle skoler og vi ønsker en skole med mer praktisk tilnærming der alle barn har mulighet for mestring.

•            Tilrettelegge for næringslivet. Vi har som mål at Orkland skal være førstevalget for næringsliv og arbeidsfolk. Kommunen skal være en aktiv medspiller slik at vi kan få næringsutvikling

og arbeidsplasser i hele kommunen. Vi skal være med å ta miljøansvar, og være i front i det grønne skifte.

•            Støtte frivilligheten – Frivilligheten og kulturen er limet i våre lokalsamfunn. De utgjør viktige fellesskap som bidrar til inkludering og meningsfulle liv for oss alle

•            Et Orkland med plass for alle enten du bor i bygd eller by, ung eller gammel. Vi ønsker en inkluderende kommune som har respekt for og ser hvert enkelt menneske.

 

Lenke til kommunevalgprogram

Kandidater 

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer