Valg 2023,

Eva Solstad Legar Ordførerkandidat Orkland Høyre

 

Orkland Høyre ser ut til å bli det siste partiet vi presenterer før valgdagen med mindre vi får noe tilsendt helt på tampen


10.09.2023 - Rita Smedplass
Kategori: Politikk, Orkland kommune

Det er i lokalsamfunnene mennesker lever sine liv; derfor er det viktig at samfunnet er en god og trygg plass å leve i.
Demokratiet skal være styrende, og jeg har respekt for at alle gode krefter skal være med på å forme lokalsamfunnet vårt. Orkland kommune skal på denne måten bli en enda bedre kommune å bo og vokse opp i.

Det er viktig for meg at Høyre igjen kommer i politisk posisjon. Det vil være avgjørende for at Orkland skal få ønsket vekst, utvikling og fremgang. Jeg ønsker å gjøre det enklere og mer forutsigbart for næringslivet å skape denne veksten.

Trygge arbeidsplasser og gode tjenester er en forutsetning for velferd i samfunnet vårt.

Jeg ønsker at Orkland kommune skal være en kommune som setter mennesker foran byråkratiet, med løsninger som gjør hverdagen enklere for innbyggere og næringsliv, og som legger til rette for mangfold og integrering. Det skal være en mulighet for alle.

Orkland kommune må arbeide for å skape et aldersvennlig samfunn. Vi må føre en politikk der flere eldre får, Kjære velger, den hjelpen og støtten de trenger for både å kunne stå i arbeid og sikre egen utvikling.

Vi må jobbe for at eldre skal kunne klare seg selv lengst mulig, med den hjelpen som kan gis i hjemmet, men også ha en sykehjemsplass tilgjengelig når tiden er inne for det .Vi skal gå foran i det grønne skiftet og bidra til en klima- og miljøpolitikk som kutter utslipp og tar vare på naturen.

Orkland Høyre skal jobbe for å unngå eiendomsskatt, og vi skal sørge for en ansvarlig økonomisk styring av kommunen. Vi skal kunne være stolte over å være orklendinger og være stolte over kommunen vår.

Som Orkland Høyres ordførerkandidat er jeg derfor stolt av å presentere våre kandidater og et program jeg mener vil ta oss i riktig retning. Bruk stemmeretten - et riktig godt valg til dere alle!

Lenke til politisk program

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer