Vi vil at våre venner skal beholde livet i trafikken – ved å kjøre fartsgrensa

 

Kjære ungdom, kjære godt voksne mennesker. Slutt å kjøre for fort og slutt å varsle om politikontroller, vær så snill!

 


04.06.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg

Fart er ofte en direkte årsak til ulykker i trafikken.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det i gjennomsnitt de siste fem årene 123 drept og 658 hardt skadd i trafikken. Det er alt for mange, og ved å varsle om fartskontroller bidrar du til at færre fartsbrytere blir tatt.

 

Fartsgrensene er til for en grunn.

De er til for å forebygge, og spesielt utformet for områdene du kjører i. En fotgjenger som blir truffet i 50km/t har 20% sjanse for å overleve. Det er derfor vi finner fartsgrense 30km/t i boligstrøk, rundt skoler og i sentrale strøk der det er mange fotgjengere og syklister.

 

Dersom du sitter i en bil og blir påkjørt fra siden, har du størst overlevelsessjanse dersom ikke bilen som treffer deg kjører fortere enn 50 km/t.

Det er derfor det som oftest er fartsgrense på 50 km/t der hvor mange veier krysser hverandre, og faren for sidepåkjørsler er stor. Og dersom du frontkolliderer med en annen bil (av noenlunde samme størrelse som din egen), er det rimelig bra sjanse for å overleve dersom ikke farten er høyere enn 70 km/t. Det er derfor en grunn til at mange veier som har høy risiko for møteulykker, har 70 km/t som maksimal fart.

Derfor er det så enormt viktig at de fartsgrensene som er satt følges, og at politiet får sikre dette gjennom å utføre kontrollene sine i fred.

Politiet gir ut bøter, advarsler og beslaglegger førerkort for å sikre at hverken du eller meg, familiene våre eller naboen mister livet som uskyldig i trafikken. Så når du tar valget med å varsle alle vennene dine på Snapchat om en trafikkontroll, tar du også et valg som innebærer at du aksepterer den økte risikoen for at noen på din venneliste kan miste livet i trafikken.

Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag aksepterer ikke dette, og vi håper du er med oss i kampen. Vi har ikke lyst til å miste vennene våre i trafikken, og vi nekter å tro at du har lyst til det!

 

STBU forventer at:

1. alle forholder seg til trafikkreglene

2. alle må slutte å varsle venner og bekjente om kontroller

3. alle setter pris på at trafikkreglene finnes, de redder deg og dine venners liv

Annonser


Medlemmer