100 % stilling ledig som renholder

 
21.04.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

100 % stilling ledig som renholder

Ved kommunens driftsseksjon er det ledig 100 % stilling som renholder.
Søknadsfrist: 11.05.18

Meldal kommune ligger sørvest i Sør-Trøndelag bare 70 minutters biltur fra Norges tredje største by. Kommunen har 4000 innbyggere. Her finner du et variert næringsliv og et livskraftig landbrukssamfunn. Meldal kommune har fantastisk, vakker natur med store skog- og fjellområder og elva Orkla som kilder til rekreasjon og opplevelser.

Fast 100 % stilling som renholder ved kommunens driftsseksjon

Driftsseksjonen har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale vann- og avløpsanlegg, veger og parker, samt kommunale bygg og eiendommer.

Driftsseksjonen har p.t. 30 medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig renhold ved kommunale bygg/anlegg– Stillingen er p.t. delt med 33,36 % ved Å barnehage og 66,64% ved Meldal barne og ungdomsskole

 • Den nytilsatte vil være en del av et team bestående av ledende fagarbeider og 12 renholdere, hvorav 4 har sitt daglige virke ved Meldal barne og ungdomsskole

 • Stillingen er underlagt seksjonsleder Drift

 • For øvrig må påregnes andre oppgaver innen Driftsseksjonens ansvarsområde

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, omgjengelig, fleksibilitet og evne til å jobbe selvstendig

Kvalifikasjoner

 • Relevant godkjent fagbrev innen renholdsfaget

 • Fagbrev kan kompenseres med relvant praksis fra fagområdet

 • Generelle kunnskaper innen bruk av data

 • Førerkort kl BE

 • Kunne stille egen bil i tjenesten

 • Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig

Politiattest vil bli krevd for stillingen.

Stillingen vil bli tillagt 6 mnd. prøvetid.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår iht kommunalt avtaleverk

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 • Som IA-virksomhet legger kommunen vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Kontaktinfo: 
Seksjonsleder Ola Wold, Mob 90604815, e-post: ola.wold@meldal.kommune.no
Ledende fagarbeider Astrid Alstad, Mob 95145735, e-post: astrid.alstad@meldal.kommune.no

Søknad sendes: Søknad med CV og referanser sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.


Medlemmer