Avdelingsleder Meldal barne- og ungdomsskole

 
02.05.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Avdelingsleder Meldal barne- og ungdomsskole

Søknadsfrist: 18.05.18

Meldal kommune ligger sørvest i Sør-Trøndelag bare 70 minutters biltur fra Norges tredje største by. Kommunen har 4000 innbyggere. Her finner du et variert næringsliv og et livskraftig landbrukssamfunn.  Meldal kommune har fantastisk, vakker natur med store skog- og fjellområder og elva Orkla som kilder til rekreasjon og opplevelser.

Avdelingsleder Meldal barne- og ungdomsskole

Meldal barne- og ungdomsskole har fra 1. august 2018 ledig en fast 100 % stilling som avdelingsleder for 5.-7. trinn.

Stillingen har ansvarsområder innen personal, fag og administrasjon. Avdelingsleder er en del av lederteamet som består av rektor og tre avdelingsledere.

Meldal barne- og ungdomsskole er en 1.-10.-skole med ca. 300 elever og ca. 60 ansatte. Skolen ble tatt i bruk i 2013 og har fleksibel og funksjonell utforming samt stort og godt tilrettelagt uteareal.

Skolen er organisert i 3 avdelinger, 1. -4. trinn inkl. SFO, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Hver avdeling har egen avdelingsleder. Lærerne er organisert i team på trinn.

Satsingsområde 2017-2019: Vurdering for læring

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for ansatte i avdelingen

 • Ansvar for utvikling og drift av 5.-7. trinn i samarbeid med resten av lederteamet

 • Samspill med elever, foresatte og eksterne samarbeidspartnere

 • Undervisning i 50 % av stillingen

 • De oppgaver rektor til enhver tid delegerer

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning med undervisningskompetanse for barnetrinnet

 • Formell lederutdanning og/eller erfaring knyttet til personal- og fagledelse er en fordel

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter

 • Har evne til å skape gode relasjoner og formidle skolens mål til andre

 • Jobber systematisk og strukturert

 • Er målrettet og utviklingsorientert med evne til involvering  

 • Har god kunnskap om og forståelse av lov- og avtaleverk knyttet til skolesektoren

 • Er opptatt av egen faglig utvikling

 • Har et reflektert elev- og læringsyn

 • Bruker IKT som verktøy i skoleledelse og skoleutvikling

 • Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

Personlige egenskaper blir sterkt vektlagt.

Personen som ansettes skal utfylle dagens lederteam.

Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest (maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinfo   

Rektor ved Meldal barne- og ungdomsskole, Anita Storm tlf. 72 49 46 10/416 19 947

Søknad

Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2,  7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist: 18.05.18

Meldal barne- og ungdomsskole

Medlemmer